Matematika 8.C


Kód pro vstup do kurzu Matematika 8C v Učebně Classroom: e3e766b

Vstup do videohovoru Meet:

Učivo matematiky pro osmý ročník - u týdne je uvedeno, kde v učebnici najde žák probírané učivo: učebnice/díl/strana od - do.

Září opakování - procenta

  1. týden

BOZ žáků, pravidla, potřebné pomůcky.

2. týden - opakování 7. ročníku

pojem procento

procenta, desetinná čísla a zlomky

3. týden - opakování 7. ročníku

výpočet procentové části, základu a počtu procent


4. týden - opakování 7. ročníku


slovní úlohy na procenta

Procenta úvod.DOC
Procenta.doc

Říjen - Mocniny a odmocniny

  1. týden

  2. M8/1/5-7

Druhá mocnina

Čísla 1 až 20
na druhou

Druhá mocnina záporného čísla

M8 1-1 Druhá mocnina 1-20.pdf
M8 1 PL 1 Mocniny.pdf

Něco navíc:

Mocniny 0, 1, (-1)

Nultá a první mocnina, mocnina nuly

2. týden

M8/1/8-11

Umocňování násobků 10, 100, 1000
Mocniny čísla 10

M8 1-2 Druhá mocnina.pdf
M8 1 PL 2 Mocniny.pdf

3. týden

M8/1/8-11

Umocňování desetinných čísel

M8 1-3 Druhá mocnina.pdf
M8 1 PL 3 Mocniny.pdf

4. týden

Podzimní prázdniny

Něco navíc:

Mocniny desítky, zápis čísla

Listopad - Mocniny a odmocniny

1. týden

M8/1/7, 9

Druhá mocnina zlomku

M8 1-4 Druhá mocnina.pdf
M8 1 PL 4 Mocniny.pdf

2. týden

M8/1/14-20

Druhá odmocnina


M8 2 Druhá odmocnina.pdf
M8 2 PL 1 Odmocniny.pdf
M8 MR 1.pdf

Něco navíc:
Částečné odmocňování

M8 3 PL 2 2.mocnina a odmocnina.pdf

3. týden

M8/1/21-24

Počítáme s mocninami a odmocninami

M8 3 PL 1 Mocniny, odmocniny.pdf
M8 3 PL 2 Mocniny a odmocniny.pdf
M MR 2.pdf

4. týden

M8/1/21-24

Počítáme s mocninami a odmocninami

M8 3 PL 3 mocniny, odmocniny.pdf
M8 3 PL 4 počítáme s mocninami a odmocninami.pdf

5. týden

M8/1/9-14,20
Čtverec, mocniny

Zopakuj si, jak se vypočítá obvod a obsah
čtverce a obdélníku.

M8 4 PL 1 Geometrický význam druhé mocniny a odmocniny.pdf

Prosinec Pythagorova věta

1. týden
M8/1/25-28

Pythagorova věta


M8 4 Pythagorova věta v trojúhelníku - důkazy.pdf
M8 4 PL 1 Pythagorova věta v trojúhelníku.pdf
M8 4 PL 2 Pythagorova věta přepony a odvěsny.pdf

2. týden
M8/1/28-35

Výpočet přepony
a odvěsny


M8 4 PL 3 Přepona.pdf
M8 4 PL 4 Odvěsna.pdf

3. a 4. týden

Vánoční prázdniny

Leden Pythagorova věta, Výrazy

1. týden
M8/1/25-35

Pythagorova věta ve čtvercové síti
Využití PV

M8 4 PL 5 Pythagorova věta, čtvercové sítě.pdf
M8 4 PL 6 Pythagorova věta a její využití.pdf

2. týden
M8/1/40-43

Výrazy
Číselné výrazy
Hodnota

M8 6 PL 1 – 1 Výrazy bez závorek.pdf
M8 6 PL 1 – 1 Výrazy bez závorek řešení.pdf
M8 6 PL 1 Číselné výrazy bez závorek.pdf
M8 6 PL 1-2 Číselné výrazy.pdf
M8 6 PL 1-3 Výrazy bez a se závorkami.pdf
M8 6 Pojmy – matematické operace.pdf
M8 6 PL 1 – 4 Přepis textu na výraz.pdf
M8 6 PL 1 – 4 Přepis textu na výraz řešení .pdf
M8 6 PL 2 Výrazy se závorkami.pdf

3. týden
M8/1/44-50

Výrazy s proměnnou

M8 6 PL 2 – 1 Úpravy výrazů s proměnnými.pdf
M8 6 PL 2 – 1 Úpravy výrazů s proměnnými - řešenídocx.pdf
M8 6 PL 2 – 2 Úpravy výrazů s proměnnými.pdf
M8 6 PL 2 – 2 Úpravy výrazů s proměnnými řešení.pdf
M8 6 PL 2 – 3 Úpravy výrazů s proměnnými.pdf
M8 6 PL 4 Vytýkání.pdf

4. týden
M8/1/44-50

Úpravy výrazů
Hodnota výrazu

M8 6 PL 3 Výrazy s proměnnou - hodnota.pdf
M8 6 PL 3 Výrazy s proměnnou – hodnota (řešení).pdf
M8 6 PL 3 Výrazy s proměnnou - hodnota.pdf
M8 6 PL 3 Výrazy s proměnnou – hodnota (řešení).pdf

5. týden
M8/1/44-50

Rovnost výrazů
Opakování

M8 6 PL 5 Rovnost výrazů řešení.pdf
M8 6 PL 3 - 1 Výrazy s proměnnou – hodnota.pdf
M8 6 PL 3 - 1 Výrazy s proměnnou – hodnota (řešení).pdf

Únor

1. týden
M8/1/