Matematika 8. A

UČIVO PRO DISTANČNÍ VÝUKU od 12.10.

12. 10. - 16. 10. Počítáme s poměry

19.10. Postupný poměr

Počítáme s poměry. Postupný poměr..docx

20. 10. - 23. 10. Měřítko plánu a mapy

Měřítko plánu a mapy.docx

2. 11. - 6. 11.

Přímá úměrnost a nepřímá úměrnost

Přímá úměrnost-zavedení pojmu.pdf

+ vypracovat z PS: 159/9

Prima_umera- co je koeficient PÚ..pdf
Nepřímá úměrnost.pdf

9. 11.- 13. 11.

Trojčlenka- přímá úměra + nepřímá úměra

Prezentace_trojčlenka_PÚ pro DV.pdf
Prezentace_trojčlenka_NÚ pro DV.pdf
trojčlenka_příklady z pracovního sešitu do 13.11..pptx

16.11.- 18. 11. Trojčlenka- procvičování

trojčlenka 16.11..pptx

20. 11. - 4. 12. Procenta

1. PROCENTA- úvod+procentová část - 20. + 23.11.pdf

1) Výpočet procentové části:

Pracovní sešit: 205, 206, 207/13, 208/17 a +b, 18,19,20

Výpočet procentové části- na web.ppt

2) Výpočet počtu procent:

Pracovní sešit: 213/1,2, 214/4, 5, 6, 7, 215/9, 10, 11

Výpočet počtu procent - na web.pptx

3) Výpočet základu:

Pracovní sešit: 219

Výpočet základu - na web.pdf

14. 12. -18. 12. Čtyřúhelníky

1. čtyřúhelníky - DV.pdf
Rovnoběžník_dopočítej úhly + obvod a obsah kosodélníku.pdf

4. 1.- 6.1. 2021 Obvod a obsah rovnoběžníků

Rovnoběžníky- slovní úlohy.ppt

vypočítej příklady z PS: str. 183 + 184 celé

11. 1. - 15. 1. Konstrukce rovnoběžníků

konstrukce_rovnobezniku (sss) - na web .pdf
konstrukce_rovnobezniku (sus) - na web.pdf

18.1. -19.1. Obvod a obsah trojúhelníku

obvod a obsah trojúhelníku -tisk pro středeční skupinu.pdf

19. 1.

vypočítej: PS 187/1,2,3

Dú na 20.1. PS 188/4,5

20.1.- 25. 1. Lichoběžníky

Lichoběžník a jeho vlastnosti - web.ppt

Vypočítej příklady z PS 190/1,2

Dú na úterý 191/6

26.1.


Procvičování.docx