Matematika 7.A

Učivo pro distanční výuku od 14.10.2020

14. 10. - 15. 10. Porovnávání zlomků podle velikosti

porovnávání zlomků1111.docx

16. 10.- 20. 10.

Převádění zlomku na desetinná čísla a naopak. Periodické číslo.

Převádění zlomku na desetinné číslo a naopak.docx

22. 10. Smíšená čísla

22.10. smíšené číslo.docx

23. 10. Sčítání a odčítání zlomků

(učebnice ARITMETIKA od strany 51)

2. 11. - 6. 11. Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků 23. 10..docx
distanční výuka 2. 11. - 6. 11..docx

video: jak postupovat

9. 11. -13. 11. Násobení zlomků

Násobení zlomků- na web_distančka.docx

16. 11. - 20. 11. Dělení zlomků

Dělení zlomků- na web.docx

video: jak postupovat

23. 11. - 27. 11. Celá čísla

Celá čísla- na web.docx
Sčítání a odčítání celých čísel_na web.docx

7. 12. Sčítání a odčítání celých čísel

Sčítání a odčítání celých čísel.docx

8. 12. - 11. 12. Násobení a dělení celých čísel

Násobení a dělení celých čísel.docx

4. 1. - 8. 1. Konstrukce trojúhelníků

2. věta sss.ppt
3. věta sus - na web.ppt
3. věta usu_na web.pdf

11.1.- 15.1. Kružnice opsaná trojúhelníku

7. kružnice opsaná na web.pdf

18.1. - 21.1. Kružnice vepsaná trojúhelníku

8a. kružnice vepsaná_na web.pdf