Matematika 6.B

Říjen

 1. týden (5.-9.10) :

Sčítání přirozených čísel = uč. str. : 21-24, cv.: 3,4,5

Odčítání přirozených čísel = uč. str.: 24-27, cv.: 4,7,9

Násobení přirozených čísel = uč. str.: 28-30, cv.: 6,7,12

Dělení přirozených čísel = uč. str.: 31-34, cv.: 3,11

 1. týden (12.-16.10) :

Bod, úsečky a přímky = uč. str.: 41-42, cv.: 1,5

Kružnice, délka úsečky, střed úsečky = uč. str.: 45-49

Distanční výuka - PRACOVNÍ LIST

2. týden 14.-16.10. 2020

Převody jednotek = uč. M1 str.53-54/ cv. 8

Obvody = uč. M1 str. 55-57/ cv. 1,8

Obsah obdélníku a čtverce = uč. M1 str.61-63/ cv. 2,7

6.B M (14.-16.10.).docx

Distanční výuka 19.-23.10.2020

3. týden (19.-23.10): Učebnice M2

 • Desetinná čísla = uč. str.:4-14(opakování)

 • Porovnávání desetinných čísel = uč. str.: 15-17, cv.: 1,2,5

 • Zaokrouhlování desetinných čísel = uč. str.: 18-20, cv.: 1,6,7,8

 • Sčítání desetinných čísel = uč. str.: 23-26, cv.: 1,4,14,15

 • Odčítání desetinných čísel = uč. str.:27-29, cv.: 2,7,8

4. týden ( 26.-30.10):

Mimořádné prázdniny 26.-27.102020, Státní svátek 28.10.2020, Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020.

Listopad

Distanční výuka 2.-6.11.2020

 1. týden ( 2.-6.11.2020)

 • Násobení desetinného čísla 10,100,100 = uč.str. 33/ cv. 4,5,6,7

Matematika 6.B+6.C 2.11-6.11.2020.docx

Distanční výuka 9.-13.11.2020

2. týden 9.13.11.2020

 • Dělení desetinného čísla 10,100,100 = uč.str. 35/ cv. 3,4,5,6 +PL

M 6.C+6.B 9.-13.11.2020.docx

Distanční výuka 16.-20.11.2020

3. týden 16.-20.11.2020

 • Násobení desetinného čísla, číslem přirozeným = uč. str.48/ cv. 1,2,6

Matematika 6.B+6.C 16.-20.11.2020.docx

Distanční výuka 23.-27.11.2020

4. týden 23.-27.11.2020

 • Převod jednotek délky- vypracovat pracovní list

 • Převod jednotek hmotnosti - vypracovat pracovní list

M 6.B+6.C ( 23.-27.11.2020).docx

Prosinec

Prezenční výuka 30.-4.12.2020

 1. týden 30.-4.12.2020

 • Násobení desetinného čísla číslem přirozeným = uč. str. 47-48/ cv. 6

 • Násobení desetinného čísla desetinným číslem = uč. str. 51/ cv. 2,6

 • Dělení desetinných čísel číslem přirozeným = uč. str. 55-57/cv. 6,10

 • Dělení desetinného čísla desetinným číslem = uč. str.58-59/cv. 1,2


Distanční výuka 7.-11.12.2020

2. týden 7.-11.12.2020

 • opakování PL ( násobení desetinného čísla přirozeným číslem a desetinným číslem

 • opakování PL ( dělení desetinného čísla přirozeným číslem a desetinným číslem

matematika 6.B 7.-11.12.2020.docx

Prezenční výuka 14.-18.12.2020

3. týden 14.-18.12.2020

 • Zlomky

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 • Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 • Přepis desetinného zlomku na desetinné číslo a naopak

doc2.docx
6.B.docx
6.B od.docx

Leden

Distanční výuka 4.-8.1.2021

1. týden 4.-8.1.2021

 • Úhel = vrchol úhlu, ramena úhlu + cvičení (uč. M-3.str. 7)

6.C Matematika 4.-8.1.2021.docx

Distanční výuka 11.-15.1.2021

2. týden 11.-15.1.2021

 • Dělitel = číslo je nebo není dělitelné (uč. str. 66- 67/ cv. 2

6.B + 6.C M 11.-15.1.2021.docx