Matematika 6. A

Učivo pro distanční výuku od 14.10.2020

14.10. - 23. 10. Desetinná čísla

(čtení, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání)

Distanční výuka 14. 10. - 23. 10..docx

video: jak sčítat a odčítat desetinná čísla

3. 11. Sčítání a odčítání desetinný čísel

4.11. - 6. 11. Násobení desetinných čísel

Distanční výuka 2.11. - 6.11..docx

video: jak násobit desetinná čísla

10. 11 - 13. 11. Násobení a dělení desetinných čísel

Distanční výuka 18. 11. - 20. 11..docx

Práce na známky:

Vypočítej buď přímo do pracovního listu nebo přepiš do sešitu.

POSTUP NUTNÝ!!!!!!!!!!!! NESTAČÍ VÝSLEDKY!!!!!!!!!

POŠLI DO ČTVRTKU 19.11.

na známky_násobení desetinných čísel.docx

18. 11. - 20. 11. Dělení desetinných čísel

Distanční výuka 18. 11. - 20. 11..docx

24. 11. - 27. 11. Dělení desetinných čísel + souhrnné opakování početních operací s desetinnými čísly

Distanční výuka 24. 11.- 27. 11..docx

8. 12. -11. 12. Zlomky

Zlomky_úvod.pdf

5. 1. - 14. 1. Úhel

1. Úhel, základní pojmy na web.ppt
2. Měření úhlů - na web.ppt.pdf
3. Druhy úhlů - na web.pdf

učebnice: 18/1- ústně a 18/3 do sešitu

3b. Vrcholové a vedlejší úhly -na web.pdf

DO SEŠITU: učebnice 3. díl 20/4,5,6,7,8,9- výsledky jsou vzadu v učebnici

vedlejší a vrcholové úhly.pdf

15. 1.- 19. 1 Souhlasné a střídavé úhly

3c. Souhlasné a střádavé úhly.pdf
souhlasné a střídavé úhly A-17(3,4) - a-18 (5,6,7).pdf
souhlasné a střídavé úhly A-19.pdf

21. 1. Převody jednotek velikosti úhlu

4. Převody jednotek úhlu - na web.pdf

dú na 22. 1.

převeď na stupně a minuty

724´=

2 000´=

3 300´=

6 020´=