18.1.-22.1.2021

18.1. Desetinná čísla .Test. Kontrola DÚ.

Učebnice str. 70/cv.28

DÚ str.70/cv.28 , poslední sloupec.

19.1. Kontrola DÚ.

PS č.2. str.22/cv.3, str.23/cv.5,7,8

DÚ - PS č.2 str.24/cv.10

20.1. Zaokrouhlování des.čísel.

21.1. Zaokrouhlování des. čísel.

Učebnice str. 70/cv.30

22.1. Učebnice str.70/cv.32

Test sčítání a odčítání des.čísel.

DV od 11.1.-15.1.2021

11.1. Porovnávání desetinných čísel.

Učebnice str.60/cv.25.

12.1. Porovnávání des.čísel.

PS č.2 str.16/cv.20 a cv.21

13.1. Kontrola cv.21

Test des.čísla - formuláře google - zkouška

14.1. Sčítání a odčítání des.čísel - prezentace.

15.1. Učebnice str.68/cv. 21, str.69/cv.26 -3,4 sloupec.

str.69/cv.26 poslední sloupec

DV od 4.1. - 8.1.2021

4.1. Dělení dvouciferným číslem. PS str.36/cv.14.

5.1. Desetinné zlomky.

6.1. Desetinná čísla.

7.1. Desetinné čísla - učebnice str.54/cv.2 a cv.3

8.1. PS č.2: str .7/cv 7; str.7/cv.9

Učivo od 14.12. - 18.12.2020

14.12. Dělení dvouciferným číslem. Učebnice str. 41/cv. 29

DÚ - cv . 29/ 2 příklady , 2 sloupec.

15.12. Dělení dvouciferným číslem. Učebnice str. 41/cv. 29

16.12. Třídnická hodina.

18.12. Dělení dvouciferným číslem. PS str.36/cv.14.


Učivo od 7.12.-11.12.2020

7.12. Opakování souřadnicový systém.

8.12. Zaokrouhlování čísel větších než milion.

DÚ - učebnice str. /cv.7.

9.12. Zaokrouhlování čísel větších než milion.

10.12. Kontrola DÚ.

Dělení dvouciferným čísel.Opakování dělení jednociferným číslem - PS str.36/cv.13.

Učivo od 30.11.- 4.12.2020

30.11. Opakování Čísla větší než milion.

1.12. Test - Čísla větší než milion.

Opakování Rovnice.

2.12. Opakování Rovnice, nerovnice.

4.12. Test - Rovnice , nerovnice.

Opakování závislostí.

DV od 23.11. - 27.11.2020

23.11.

Učebnice str.26/ cv.12.

DÚ - učebnice str.26/cv.13.

24.11.

Kontrola DÚ.

Prac. sešit str.23/ cv. 3, str. 24/ cv.5 a cv.6, str.25/cv.8

25.11.

Učebnice str. 26/cv.15

Učebnice str. 25/ cv.10

Prac.sešit str.22/cv.1

26.11.

Čísla větší než milion.

Učebnice str. 36/cv.1.

DÚ - učebnice str. 37/cv.5.

27.11.

Kontrola DÚ.

Rozvinutý zápis víceciferných čísel.

Učebnice str.37/cv.8.


DV od 16.11.- 20.11.2020

16.11.

Kontrola DÚ.

Závislosti.

19.11.

Závislosti - slovní úlohy.

Učebnice str. 25/cv.3 a),b),c).

Učebnice str. 25/cv.4 a cv.6.

- učebnice str. 25/cv.9.

20.11.

Kontrola DÚ.

Graf.vyjádření závislosti.

DV 9.11. - 13.11.2020

9.11.

Kontrola DÚ.

Rovnice - slovní úlohy. Učebnice str.21/cv. 4,5,7,8.

DÚ - PS str.18/cv.3.


10.11.

Kontrola DÚ.

Rovnice - slovní úlohy .Učebnice str.21/cv.6,9.

Rovnice - výpočet dosazováním.

- učebnice str.22/cv.11, druhý sloupec.


12.11.

Kontrola DÚ.

Nerovnice.

DÚ - učebnice str. 23/cv.13, dva sloupce


13.11.

Kontrola DÚ.

DÚ - PS , str.19/cv.8, první sloupec.

DV 2.11.- 6.11.2020

2.11. Římské číslice.

3.11. Římské číslice.

Kontrola DÚ z PS.

5.11. Rovnice.

Kontrola DÚ - římské číslice.

6.11. Rovnice. Učebnice str.20/ cv.1 a str. 21/cv.2.

DÚ - prac.sešit str.18/cv.2 .

DV 19.10.-23.10.2020

23.10. Smíšená čísla - převod SČ na zlomek.

DÚ - Zlomky - shrnutí. PS.

22.10. Smíšená čísla - převod zlomku na smíšené číslo.

20.10. Kontrola DÚ ze str. 31/cv. 13 2.-3.sl.

Procvičování zlomků str.32/cv.16 1.-2.sl.

Procvičování zlomků str.33/cv.19 1.-2.sl.

19.10. Kontrola DÚ ze str.29/cv.7

Procvičování zlomků str.30/cv.10, str. 31/cv.13 1.sl.

str.31/cv.13, 2.-3. sl.

DV 12.10.-16.10.2020

16.10. Zlomky - výpočet celku. Učebnice str.29/cv.6, 1.sl, cv.7.

- dopočítat cvičení str.29/cv.7