MATEMATIKA 3. B

ZÁŘÍ

Učivo – týden: 29. 9. – 2. 10. 2020

  • sčítání a odčítání do 100 pod sebou

  • násobilka 2

násobení 2.pdf
Mat.sčítání a odčítání do 100.pdf

ŘÍJEN

14.října 2020 - 23. října 2020 distanční výuka

vypočítej - pracovní listy, opakuji násobky 2, počítej doma násobilka 2 - násobení a dělení, zopakuj -bod,druhy čar,úsečka

dělení 2.pdf
Mat.násobilka 2.pdf
Opakování numerace do 100.pdf

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

násobení 3 1list.pdf
násobení 3.pdf
numerace do 100.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

Dělení 3.pdf
Jednotky délky.pdf
Numerace do 100.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 16.11 - 20.11.2020

dělení 4.pdf
násobení 4.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

3.B matematika23.11.-27.11..pdf
3.B matematika geometrike23.11-27.11..pdf

Čtverec, obdélník

Trojúhelník

PROSINEC

Učivo 1. týden - 30.11 - 4.12.2020

  • Opakování z distanční výuky - násobilka 2,3,4

  • Násobilka 5

Učivo 2. týden (7.12-11.12.2020)

  • sčítání a odčítání se závorkami

  • násobilka 5

Učivo 3.týden (14.12-18.12.2020)

  • Násobilka 2,3,4,5

LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

Násobilka 6.pdf
Numerace do 100.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

Geometrie opakování.pdf
Dělení 6.pdf

Učivo 3. týden 18.-22.1.2021

Násobilka 7 úvod.pdf
Násobilka 6 opakování.pdf

Učivo 4. týden 25.-28.1.2021

Násobilka 7.pdf