Učivo 18.1-22.1

PONDĚLÍ:

 • pracovní sešit str. 34 cv. 9

 • učebnice str. 35 cv. 8 a cv. 3 - ústně

 • na zítra zopakovat dělení se zbytkem

ÚTERÝ:

 • Násobení mimo obor násobilek do 100

 • učebnice str. 36 - vysvětlení a cv. 1 a 2 - ústně

 • pracovní sešit str. 35 cv. 1 - písemně

STŘEDA:

 • pracovní sešit str. 35 cv. 2 - napiš si výsledky nad příklady

 • DÚ - pracovní sešit str. 32 cv. 5

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit str. 35 cv. 3 a str. 36 cv. 5

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 35 cv. 4 a str. 36 cv. 7

Učivo 11.1-15.1

PONDĚLÍ:

 • opakování násobilky

 • poté pracovní sešit str. 33 cv. 1 a 2

 • DÚ - pracovní sešit str. 31 cv. 3

ÚTERÝ:

 • dělení se zbytkem - pracovní sešit str. 33 cv. 3, poté online test

STŘEDA:

 • pracovní sešit FRAUS str. 33 cv. 4 a 5

ČTVRTEK:

 • učebnice str. 34 cv. 2 - ústně

 • pracovní sešit str. 34 cv. 6 a cv. 7 - první sloupec - nezapomeň na zkoušku!

PÁTEK

 • dodělat v pracovním sešitě str. 34 cv. 7 - druhý sloupec

 • slovní úloha str. 34 cv. 8


Učivo 4.2-8.1

PONDĚLÍ:

 • pracovní sešit str. 28 cv. 25 - opakování písemného odčítání

 • slovní úloha str. 27 cv. 21

ÚTERÝ:

 • písemné sčítání a odčítání pod sebou - zopakuj si s videem

 • do sešitu písemně pod sebe tyto čtyři příklady: 58-23, 43-26, 33+43, 66+27 - neplést sčítání a odčítání!

 • poté pracovní sešit str. 29 cv. 27 - výsledky i zaokrouhli na desítky

STŘEDA:

 • pracovní sešit str. 29 cv. 28 - zopakovat řády desítky a jednotky, co je co

 • str. 30 cv. 32 a za DÚ str. 30 cv. 33 něco k zamyšlení

ČTVRTEK:

 • písemné sčítání a odčítání

 • pracovní sešit str. 30 cv. 36, poté str. 31 cv. 1 - pouze první řádek tzn. 5 příkladů

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 31 cv. 1 - dodělat a cv. 2 - výsledky si i zaokrouhli

 • zopakuj si násobení a dělení, můžeš využít tyto odkazy:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.htmlUčivo 14.12-18.12

PONDĚLÍ:

 • pracovní sešit str. 25 cv. 11- doplňte si jakékoliv čísla

 • poté písemné odčítání pod sebou - pracovní sešit str. 26 cv. 17 a slovní úloha str. 25 cv. 13

ÚTERÝ:

 • pracovní sešit str. 26 cv. 16, str. 27 cv. 18 - slovní úloha, str. 27 cv. 20, str. 27 cv. 22 - část jsme dělali i v rámci matematického semináře

STŘEDA:

 • písemné odčítání vysvětleno v učebnici str. 32

 • pracovní sešit FRAUS str. 28 cv. 23 a str. 25 cv. 14, str. 28 cv. 24 - DÚ

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 47 - vše, 48 - vše - něco již jsme měli hotové


Učivo 7.12-11.12

PONDĚLÍ:

 • písemné sčítání pod sebou

 • pracovní sešit str. 24 cv. 6 a 9

 • DÚ - učebnice str. 30 cv. 42 - písemně do sešitu

ÚTERÝ:

 • pracovní sešit str. 24 cv. 8 - napsat i výpočty

STŘEDA:

 • opakování zaokrouhlování na desítky, poté pracovní sešit str. 25 cv. 10 a str. 24 cv. 7 - slovní úloha

PÁTEK:

 • za DÚ z minula pracovní sešit str. 26 cv. 15

 • geometrie: pracovní sešit str. 46 cv. 7, 8, 10 a str. 48 cv. 4, 5, 6

Učivo 30.11-4.12

PONDĚLÍ:

 • pracovní sešit str. 18 cv. 8, poté str. 17 cv. 3 - slovní úloha - kdo nestihl za DÚ

ÚTERÝ:

 • pracovní sešit str. 23 - vše - ukázali jsme si, jak se počítá pod sebou - ještě bez přechodu přes desítku

 • DÚ - str. 24 cv. 4

STŘEDA:

 • sčítání pod sebou s přechodem přes 10

 • pracovní sešit str. 24 cv. 5

 • učebnice str. 22 cv. 8 - ano - ne

PÁTEK:

 • geometrie opakování - přímka, bod, základní geometrické útvary, čára přímá, lomená a křivá

 • pracovní sešit str. 45 - vše, str. 46 cv. 6

Učivo 23.-27.11

PONDĚLÍ:

 • zaokrouhlování na desítky, učebnice str. 18, písemně do sešitu zaokrouhlit tato čísla:

11, 17, 27, 36, 3, 75, 63, 89, 96, 92

 • poté pracovní sešit str. 16 cv. 2

ÚTERÝ:

 • Téma: sčítání dvojciferných čísel – vysvětleno v učebnici str. 23 – je potřeba si čísla vždycky rozložit, aby se nám to lépe počítalo

 • poté pracovní sešit str. 17 cv. 1 – i s rozkladem! A poté str. 16 cv. 3 – něco na zamyšlení

STŘEDA:

 • pracovní sešit str. 17 cv. 2

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit str. 18 cv. 5, poté první řádek cvičení ze str. 19 cv. 9, poté online test

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 19 cv. 9 – dodělali jsme druhý řádek, poté str. 18 cv. 6 – kdo potřebuje, píše si malým písmem pod příklady rozklad, všichni však píšou výsledky příkladu nad příklady!

Učivo 16.-20.11

PONDĚLÍ:

Téma: Sudé a liché číslo

sudá čísla - jsou násobky čísla 2. Poznáme je podle toho, že mají na místě jednotek číslice: 0, 2, 4, 6, 8

 • Např. 20, 54, 100, 92 aj.

lichá čísla - nejsou násobky čísla 2. Poznáme je podle toho, že mají na místě jednotek číslice: 1, 3, 5, 7, 9

 • Např. čísla: 11, 83, 57, 99 aj.

 • téma najdeme v učebnici str. 21, z učebnice str. 21 cv. 1 - ústně, pracovní sešit str. 16 cv. 1

STŘEDA:

 • opakování násobení a dělení učebnice str. 20 cv. 49 – ústně, poté sudá a lichá čísla pracovní sešit str. 16 cv. 4, 5, na konci žáci řekli nějaké sudé a liché číslo

ČTVRTEK:

 • učebnice str. 22 cv. 6 – první tři sloupečky ústně, poslední tři písemně – rozhodni i zda je výsledek sudý nebo lichý, online test

PÁTEK:

 • slovní úloha pracovní sešit str. 15 cv. 16, zkusili jsme vytvořit i podobnou slovní úlohu na naši třídu, poté sudá a lichá čísla pracovní sešit str. 16 cv. 2 – jenom jsme si nad čísla napsali S (sudé) nebo L (liché)

Učivo 9.-13.11

PONDĚLÍ:

 • učebnice str. 17 cv. 32 – poslední tři sloupečky ústně, poté jsme si zopakovali násobilku 7 a 8 a pracovní sešit str. 6 cv. 12

ÚTERY:

 • učebnice str. 19 cv. 43 (do sešitu školního) – začneme násobení a dělení 9 a pracovní sešit slovní úloha str. 6 cv. 13

STŘEDA:

 • násobení a dělení 9, zkusili jsme si říct násobky a poté pracovní sešit str. 14 cv. 13 a 14

ČTVRTEK:

 • násobení a dělení 9 a 10 str. 14 cv. 15 a str. 15 cv. 17

PÁTEK:

 • opakování násobení a dělení 9 a 10, pracovní sešit str. 15 cv. 18 – nad příklady napsat malým číslem výsledek a ty dvě čísla větší nebo menší psát hnedka ty následující př. vyjde nám výsledek 2 < 3, 4

Učivo 2.-6.11.

PONDĚLÍ:

 • násobky 8 – žáci vyjmenují násobky, slovní úloha pracovní sešit str. 13 cv. 9, str. 14 cv. 10

ÚTERÝ:

 • opakování násobku 8, pracovní sešit str. 14 cv. 11, a poté opakování sčítání a odčítání do 100 – prac. sešit str. 8 cv. 19 a 20

STŘEDA:

 • prac. sešit str. 9 cv. 23, str. 14 cv. 12 – napsat i výsledky příkladů ne pouze znaménka! Zítra pětiminutovka na násobení 5, 6 – normálně bude probíhat hodina s tím, že 10 minut před koncem zašlu žákům odkaz na online test, odkaz poté zašlu i na bakaláře a nepřítomní žáci ho poté vyplní

ČTVRTEK:

 • slovní úloha str. 9 cv. 22 a poté online test na násobení 5 a 6

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 7 cv. 15, učebnice str. 16 cv. 26 – první 4 sloupečky ústně, poslední dva sloupečky písemně do sešitu, str. 17 cv. 32 – písemně do sešitu první dva sloupečky na dělení

Učivo 19-23.10.

PONDĚLÍ:

 • opakování základních geometrických útvaru prac. sešit. str. 45 cv. 5, vzájemná poloha přímek – rovnoběžky – uč. str. 93 červený rámeček, pracovní sešit str. 51 cv. 1 a 2

ÚTERÝ:

 • násobení a dělení číslem 6, uč. str. 12 cv. 2 – ústně, cv. 3 – písemně poslední dva sloupečky prac. sešit. str. 12 cv. 4

STŘEDA:

 • slovní úloha v pracovním sešitě str. 11 cv. 30, násobení a dělení učebnice str. 13 cv. 4 – přednost závorek, první dva sloupečky ústně, poslední dva písemně do sešitu

ČTVRTEK:

 • násobení a dělení číslem 7, pracovní sešit str. 12 cv. 5, str. 13 cv. 6 a 7, každý si zkusí říct sám násobilku 7

PÁTEK:

 • násobení a dělení číslem 7, žáci vyjmenovali násobilku 7, pracovní sešit str. 13 cv. 8 – pozor na přednost závorek

Učivo 12-16.10.

ÚTERÝ:

 • opakování násobení a dělení 2-5, pracovní sešit str. 11 cv. 29 a slovní úloha 28

STŘEDA:

 • kontrola učiva ze včerejška, práce v pracovním sešitě str. 11 cv. 31

ČTVRTEK:

 • slovní úloha pracovní sešit str. 7 cv. 14, násobení číslem 6 – str. 12 cv. 1, 2

PÁTEK:

 • pracovní sešit str. 8 cv. 18, str. 12 cv. 3 – opakovat násobky 6

Učivo 5.-9.10

 • násobení a dělení 2-5

 • pracovní sešit str. 10 - vše

 • geometrie - vzájemná poloha dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky, kolmé