MATEMATIKA - 14.10.2020

Pracovní sešit str. 9 / cv. 17: vypočítej a doplň chybějící číslice.

Pracovní sešit str. 9 / cv. 18: řetěz příkladů - pracuj podle zadání.

Pracovní sešit str. 9 / cv. 19: porovnávání čísel, doplň správná znaménka (které číslo je větší, menší nebo stejné).

Pracovní sešit str. 9 / cv. 20: vypočítej, do okvětních lístků napiš výsledky. Květiny vybarvi.

MATEMATIKA - 15.10.2020

Pracovní sešit str. 10 / cv. 21: dokresli správný počet obrázků.

Pracovní sešit str. 10 / cv. 22: vypočítej, kolik vlaštovek sedí na druhém drátě.

Pracovní sešit str. 10 / cv. 23: ukazuj na číselné ose, kolik jablíček natrhala Hanka.

Pracovní sešit str. 10 / cv. 24: porovnávání čísel. Doplň správně znaménka menší než, rovná se, větší než...

MATEMETIKA - 16.10.2020

Pracovní sešit, str.11 / cv. 25 - sčítání a odčítání do 20,

Pracovní sešit, str. 11 / cv. 26 - slovní úloha. Vypočítej a napiš odpověď, kolik stojí pero.

Pracovní sešit, str. 11 / cv. 27 - slovní úloha. Vypočítej, napiš odpověď kolik je ve třídě chlapců.

MATEMETIKA - 19.10.2020

Pracovní sešit str.12 / cv. 29 - sčítání a odčítání do 20,

Pracovní sešit str. 12 / cv. 30- oprav chybně vypočítané příklady, napiš je správně na linku vedle.

Pracovní sešit str. 12 / cv. 31 - slovní úloha. Vypočítej, napiš odpověď kolik Pavle chybí peněz na koupi pastelek.

Pracovní sešit str. 12/ cv. 32 - slovní úloha. Vypočítej, kdo spotřeboval více kaštanů a o kolik.

MATEMETIKA 20.10.2020

Pracovní sešit - str.13 / cv. 1 - sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Zapiš příklady a vypočítej.

Pracovní sešit str.13 / cv. 2- znázorni dvěma barvami a vybarvi.

Pracovní sešit str.13 / cv. 3 - vypočítej pomocí rozkladu.

Pracovní sešit str.13 / cv. 4 - vypočítej (pokud vyřešíš správně - kytičku si vybarvi).

Pracovní sešit str.13 / cv. 5 - příklady zapiš a vypočítej.

Pracovní sešit str.14 / cv. 6 - slovní úloha- vypočítej, kolik je stromů v parku.

Pracovní sešit str.14/ cv. 7 - slovní úloha - vypočítej, kolik mají Adam a Filip pohlednic dohromady.

Pracovní sešit str.14 / cv. 8 - doplň příklady a vypočítej.

MATEMETIKA 21.10.2020

Pracovní sešit - str.14 / cv. 9 - doplň větší nebo menší čísla

Pracovní sešit str.15 / cv.10 - doplň čísla, která se ztratila

Pracovní sešit str.11 / cv.11 - vypočítej pomocí rozkladu

MATEMETIKA – 22.10.2020

Pracovní sešit - str.15/ cv. 12 - vypočítej, připomeň si pravidlo přednosti závorky (učebnice str. 18)

Pracovní sešit str.16 / cv.14 - vypočítej.

Pracovní sešit str.16 / cv.17 - vypočítej .

MATEMETIKA – 23.10.2020

Pracovní sešit - str.17 / cv. 18 - každý

příklad nejprve znázorni v tabulce.

Pracovní sešit Str. 17 / cv. 19 - vypočítej pomocí rozkladu čísel.

MATEMETIKA – 2.11.2020 - 6.11.2020

Matematika - učebnice str. 26.

Pracovní sešit str. 17, 18, 19, 20, 21, 22.MATEMATIKA 09. 11. 2020 / 13. 11. 2020

Pondělí – opakování a procvičování probraného učiva: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky.

Úterý - učebnice str. 26 – počítání do 100. Pracovní sešit str. 23 – dopiš do tabulky chybějící čísla.

Středa – učebnice str. 27 procvičování počítání do 100. Pracovní sešit str. 24 – pracuj podle zadání.

Čtvrtek – pracovní sešit str. 25 – pracuj podle zadání.

Pátek - opakování a procvičování počítání do 100. Sčítání a odčítání do 20.


DISTANČNÍ VÝUKA 16. 11. 2020 / 20. 11. 2020

MATEMATIKA:

Pondělí pracovní sešit str. 26, 27 – pracuj podle zadání.

Úterý - státní svátek.

Středa – učebnice str. 79 čára přímá, lomená. Pracovní sešit str. 45 – pracuj podle zadání.

Čtvrtek – učebnice str. 29, pracovní sešit str. 27 – pracuj podle zadání.

Pátek - opakování a procvičování. Pracovní sešit str. 28.