UČIVO - DISTANČNÍ VÝUKA

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 19.101. DO 23.10. 2020

  • MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 14, 15 (ústně), str.15/ cvič. 2 do sešitu DOMÁCÍ

  • MATEMATIKA - PRAC.SEŠ. - str. 16,17, 18.


DISTANČNÍ VÝUKA 2.11. 2020

MATEMATIKA - PS - STR. 20 (CELOU STRANU)


DISTANČNÍ VÝUKA 4.11. 2020

MATEMATIKA - UČEBNICE - STR.18 (ÚSTNĚ).......... POUZE CVIČ.1 DO SEŠITU - MATEMATIKA DOMÁCÍ)

- DĚTEM VYSVĚTLIT- PRVNÍ SE MUSÍ POČÍTAT ZÁVORKA!


DISTANČNÍ VÝUKA 5.11. 2020

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 19 procvičit počítání se závorkami

- str. 20/ cvič. 1 (ústně) - NOVÉ UČIVO

- str. 21/ cvič. 1 (ústně)


DISTANČNÍ VÝUKA 6.11. 2020

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 21 / cvič. 3 (ústně) a dopočítávat do 10 k prvnímu číslu- rozklad

- str. 22/ cvič. 4 (ústně) - doplnit

- str. 23 - přečíst první stránku "ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES 10".


DISTANČNÍ VÝUKA 9.11. 2020


MATEMATIKA- UČEBNICE - str. 18,20,23 OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA.

MATEMATIKA - PS - str. 22


DISTANČNÍ VÝUKA 10.11. 2020

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 26 (ústně)

- PS - str. 23 / cvič. 1 a 2.

DISTANČNÍ VÝUKA 11.11. 2020

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 26

MATEMATIKA - PS - str. 23 celé


DISTANČNÍ VÝUKA 12.11. 2020

MATEMATIKA - PS - str. 24 / cvič. 4, 5 a 6.

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 26 ( mohou využít na číselnou osu viz. str. 24 / cvič. 5 PRACOVNÍ SEŠIT.


DISTANČNÍ VÝUKA 13.11. 2020

MATEMATIKA - PS - str. str. 25

MATEMATIKA - UČEBNICE - str. 27