Fyzika 9.B


Kód pro vstup do kurzu Fyzika 9B v Učebně Classroom: rnt7v73

Vstup do videohovoru Meet:

Učivo fyziky pro devátý ročník - u týdne je uvedeno, kde v učebnici najde žák probírané učivo: učebnice/díl/strana od - do.

Září - Elektrické a magnetické jevy - opakování 8. ročníku

1 týden

Opakování učiva 8. ročníku Elektrické a magnetické jevy

2 - 4 týden

Elektrování těles, měření elektrického náboje, elektrické pole, kapacita vodičů, kondenzátor.

Říjen - Elektrické jevy - I, U, R, Ohmův zákon

1. týden
F IV / 1.díl/13-16

Elektrický proud, napětí

Stejnosměrný elektrický proud a napětí.

2. týden
F IV / 1.díl/17-19

Elektrický odpor

F9 PL 1 Elektrický odpor.pdf
F9 7 PL Elektrický odpor.pdf

3. týden
F IV / 1.díl/17-19

Ohmův zákon

ohmův zákon.ppt
F9 PL 2 Ohmův zákon.pdf
F9 PL Ohmův zákon.pdf

4. týden
Podzimní prázdniny

Listopad - Elektrické jevy - rezistory, práce a výkon el. proudu, el. obvod, polovodiče

1. týden

F IV / 1.díl/20-22

Rezistory

F9 9 Zapojování rezistorů.pdf
F9 9 PL Zapojování rezistorů.pdf
F9 1 PL 3 Elektrické jevy.pdf

2. týden

F IV / 1.díl/23-26

Práce a výkon elektrického proudu

F9 10 Práce a výkon elektrického proudu.pdf
F9 10 PL Práce a výkon el.proudu.pdf

3. týden

F IV / 1.díl/13-26

Opakování
Elektrický obvod, zákony

F9 PL 1 Elektrický obvod práce s textem.pdf
F9 PL 2 Elektrický obvod práce s textem.pdf
F9 12 PL 1 Elektrické jevy.pdf

4. týden

F IV / 1.díl/13-26

Opakování
Schéma obvodu, schématické značky

F9 PL 3 Elektrický obvod práce s textem.pdf
F9 PL 4 Elektrický obvod práce s textem.pdf
F9 12 PL 2 Elektrické jevy.pdf

5. týden

F IV / 1.díl/27-31

Elektrický proud v polovodičích

F9 13 Polovodiče.pdf

Prosinec - Elektrické jevy - vedení el. proudu v elektrolytech a plynech

1. týden

F IV / 1.díl/27-31

Elektrický proud v polovodičích

F9 13 VYUŽITÍ POLOVODIČŮ.pdf
F9 13 PL 1 Čip.pdf

2. týden

F IV / 1.díl/27-31

Elektrický proud v polovodičích

F9 13 PL 2 Integrovaný obvod.pdf
F9 13 PL 3 Test Polovodiče.pdf

3. a 4. týden

Vánoční prázdniny

Leden - Elektrické jevy - vedení el. proudu v elektrolytech a plynech

1. týden

F IV / 1.díl/32-36

Elektrický proud v elektrolytech

F9 14 Elektrolyty.pdf
F9 14 PL 1 Elektrolyty.pdf

2. týden

F IV / 1.díl/37-39

Elektrický proud v plynech

F9 13 Vedení el. proudu k plynech.pdf
F 9B Vedení elektrického proudu v plynech.pdf

3. týden

F IV / 1.díl/1-39

Shrnutí učiva
Elektrické jevy

F9 15 – shrnutí učiva.pdf

4. týden

F IV / 1.díl/40

Elektro-magnetická indukce

F9 16 PL Elektromagnetická indukce.pdf