Fyzika 8.B


Kód pro vstup do kurzu Fyzika 8B v Učebně Classroom: bvntnyl

Vstup do videohovoru Meet:

Učivo fyziky pro osmý ročník - u týdne je uvedeno, kde v učebnici najde žák probírané učivo: učebnice/díl/strana od - do.

Září - Opakování 7. ročník - Optika

Opakování učiva 7. ročníku - Optika

Říjen - Opakování 7. ročník - Optika, Práce, Výkon

1. týden

Opakování 7. ročníku Optika

2. týden F III/1.díl/1-8

Práce, jednotka práce

J. P. Joule

F8 1 Práce.pptx
F8 1 Věty - Výpočet práce.pdf
F8 1 - PL - Mechanická práce
F8 1 PL kdy se koná práce.pdf

3. týden F III/1.díl/9-10

Výkon, jednotka výkonu

J. Watt

F8 3 výkon.pptx
F8 3 James Watt.pdf
F8 2 - PL - Výkon
F8 3 Věty - výpočet výkonu.pdf

4 týden

Podzimní prázdniny

Něco navíc

Listopad - jednoduché stroje, vztah W a P, Mechanická energie

1 týden F III/1.díl/4-8

Jednoduché stroje

F8 2 Jednoduché stroje.ppt
F8 1 PL 4 jednoduché stroje.pdf

2. týden F III/1.díl/11

Vztah práce - výkon,
Výpočet práce, výkonu

F8 04 Určení práce na základě vykonu.pptx
F8 04 – Řešené úlohy na W a P.pdf
F8 04 PL 1 W, P.pdf
F8 03 Opakování práce, výkon.pdf

3. týden F III/1.díl/12

Mechanická energie

F8 05 ENERGIE.pptx
F8 05 PL 1 Mechanická energie TEST.pdf

4. týden F III/1.díl/13-15

Energie polohová,
energie pružnosti

F8 06 POLOHOVÁ ENERGIE.pptx
F8 06 Polohová energie TEST.pdf

5. týden F III/1.díl/15-16

Energie pohybová

F8 07 POHYBOVÁ ENERGIE.pptx
F8 07 Pohybová energie test.pdf

Videa k polohové a pohybové energie

Prosinec - Přeměny energie, účinnost

1. týden F III/1.díl/16-19


Přeměny energie
Zákon zachování energie

F8 08 PŘEMĚNY ENERGIE.pptx
F8 08 PL 1 Vzájemná přeměna energie pohybové a polohové.pdf
F8 09 test přeměna polohové a pohybové energie.pdf

2. týden F III/1.díl/20-21

Využití energie


Účinnost

F8 09 VYUŽITÍ ENERGIE.pptx
F8 09 PL Účinnost.pdf
F8 09 SP - Práce, výkon, účinnost.pdf

2. týden F III/1.díl/20-21

Využití energie


Účinnost

F8 09 VYUŽITÍ ENERGIE.pptx
F8 09 PL Účinnost.pdf
F8 09 SP - Práce, výkon, účinnost.pdf

3. a 4. týden

Vánoční prázdniny

Leden - Opakování - energie

1. týden F III/1.díl/12-21

Energie, opakováníF8 15 PL Počítáme s levhartem.pdf
F8 09 Energie - Samostatná práce – text, úloha.pdf

2. týden F III/1.díl/22-26

Energie v životě člověka
Druhy energieF8 10 ENERGIE PRO ŽIVOT - druhy energie.pdf
F8 11 PL 2 Skupinový úkol Energie v palivech.pdf
F8 09 PL Energie Opakování.pdf

3. týden F III/1.díl/22-26

Energie v životě člověka
Život člověkaF8 11 ENERGIE PRO ŽIVOT - život člověka.pdf
F8 12 PL 1 Energie.pdf

BMI Index:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_tělesné_hmotnosti

4. týden F III/1.díl/27

Vnitřní energie tělesaF8 16 1 Vnitřní energie.pdf
F8 16 PL 1 Vnitřní energie.pdf