Fyzika 8. A

  • ENERGIE - pohybová a polohová = učebnice str. 7. - 29.


  • Práce

Práce, výkon, energie – příklady k procvičení

1. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km?

2. Jakou práci vykonal člověk, který zvedl padesátikilogramové těleso do 5. patra do výšky 15 m:

a) Přímo chůzí po schodech?

3. Jakou práci vykonal motor výtahu, který zvedl kabinu s lidmi o hmotnosti 7 q do 4. patra? Výška patra je 3 m.

4. Jakou silou musí táhnout traktor vlečku do vzdálenosti 2 km, aby vykonal práci 5 MJ?

5. Kolik váží taška, kterou člověk zvedl do výšky 1,5 m a vykonal přitom práci 7,5 kJ?

6. Vypočti výkon motoru auta, který za 10 min vykonal práci 3,6 MJ.

7. Vypočti výkon lokomotivy táhnoucí vagóny po dobu 15 min silou 180 kN do vzdálenosti 10 km.

8. Jaký je výkon vzpěrače, který zvednul činku o hmotnosti 150 kg do výšky 2 m za 3 s?

9. Motor jeřábu vykonal práci o velikosti 720 kJ za 2 min. Vypočti výkon motoru.

10. Vypočítej výkon dělníka, který písek o hmotnosti 4 t naházel ze země na valník do výšky 1,5 m za 2 hodiny.

11. Jakou polohovou energii vzhledem k zemi získá míč o hmotnosti 300 g zvednutý ze země na stůl vysoký 80 cm?

12. Kabina výtahu o hmotnosti 720 kg vyjede z přízemí do 4. patra. Výška jednoho patra je 3 m.

a) Zvětšila se polohová energie kabiny, nebo zmenšila? O kolik?

b) Jakou práci vykonal motor výtahu?

13. Toník o hmotnosti 36 kg vyšplhal na strom do výšky 4 m. Jak vzrostla jeho polohová energie?

14. Jak se změní polohová energie balónu o hmotnosti 450 g, který vystoupá do výšky 3,5 km?

15. Do jaké výšky musíš zvednout sešit o hmotnosti 200 g, aby se mu zvýšila polohová energie o 4 J?