učivo týden 29.9. - 2.10.2020:

Pohyb - druhy pohybu, rychlost, výpočty dráhy a času z rychlosti.

DV od 14.10.-16.10.2020

Síla - veličina, jednotky.

DV 19.10.-23.10.2020

Síla - graf.znázornění, skládání sil.

DV 2.11.- 6.11.2020

Tíha, gravitační síla.

Těžiště.

DV od 9.11.- 13.11.2020

Výpočty grav.síly a hmotnosti.

Moment síly. Třecí síly.

DV od 16.11.- 20.11.2020

Smyková třecí síla, tlaková síla.

DV od 23.11. - 27.11.2020

Výpočty tlakové síly.

Učivo od 30.11.- 4.12.2020

Newtonovy pohybové zákony.

DV od 7.12.- 11.12.2020

Páka.

Výpočty rovnováhy na páce.

Učivo od 14.12.-18.12.2020

Výpočty rovnováhy na páce.

Kladka.

DV od 4.1. - 8.1. 2021

Kladka pevná.

Volná kladka.

DV od 11.1.-15.1.2021

Volná kladka - výpočty.

Kladkostroj.

12.1.2020 Opravný test Síla.

DV od 18.1.-22.1.2021

Nakloněná rovina.

Kapaliny.