listopad

Učivo:

Národní obrození v zemích Koruny české:

9Čes.národ. obroz. 2.č.,význam.docx

Pracovní list:

9PLČesNO 2.č.docx

Učivo:

Revoluční rok 1848 - 1849 ve Francii

9B Revoluční hnutí v Evropě 1848 - 1849.docx

Pracovní list:

Revoluční rok 1848 - 1849 ve Francii


Děj9BPL Revol.rok 1848 Francie.docx

Učivo:

Občanská válka v USA

9BObčan. vál. USA.docx

Pracovní list:

Občanská válka v USA


Děj9BPLObčan.válkaUSA.docx

Učivo:

Vznik Rakouska - Uherska

Vznik Rakousko - Uherska.docx

Pracovní list:

Vznik Rakouska - Uherska

9PL Vznik R-U.docx