Děj 9.B
Distanční výukaříjen:

učivo: České země v 1.pol. 19.století ( po Napoleonských válkách )

  • přečti si učivo a odpověz na otázky v pracovním listu:

9Národ. obrození 1.č.,Vliv situace v Evr. na NO.docx


Znak habsburské monarchie


Mapa habsburské monarchie: každá barva představuje národ, který patřil do tohoto soustátí

Pracovní list: Vliv situace v Evropě na české národní obrození:

9PLČes.zem.1.pol.19.stol.1.část.situace Čechů,osvícens.docx

listopad:

učivo: České národní obrození - jeho význam

  • přečti si učivo a odpověz na otázky v pracovním listu:

9Čes.národ. obroz. 2.č.,význam.docx


Národní muzeum v Praze - zde vzniklo vydavatelství Matice česká


Pracovní list: České národní obrození - jeho význam

9PLČesNO 2.č.docx

učivo: Revoluční rok 1848 -1849 ve Francii

9B Revoluční hnutí v Evropě 1848 - 1849.docx

učivo: Revoluční rok 1848 v zemích Koruny české:

D9Revoluční rok 1848 v českých zemích.docx

pracovní list:

D9 PL Revoluce 1848 v zemích Koruny české.docx