Dějepis 8.C


Učivo: 8.C


Učivo pro distanční výuku:Husitské hnutí v českých zemích .docx

Pracovní list pro týden 2.11. - 6.11. :

Otázky Husitské hnutí.docx

učivo: České země po husitských válkách: po smrti krále Zikmunda: od 1. pol. 15.stol. do 1.pol. 16.

Jiří z Poděbrad,Vladislav J.,Ferdinand I.H..docx


učivo: Zámořské objevné plavby Evropanů:


Zámořské objevy Evropanů (kopie).docx

pracovní list k učivu:

Děj8PL Zámoř. objev. plavby Evropanů.docx