Dějepis 8.B září

učivo:

opakování: Vývoj společenských řádů

Co je to církev

Situace v církvi v 1. polovině 15. století, kdy žil mistr Jan Hus - boj za nápravu církve - projekt

učivo:

Mistr Jan Hus

Jan Hus učivo pracov.list.docx