prosinec 8.B


Učivo:

Reformace ve střední Evropě:

Děj8Reformace ve střední Evropě.docx

Pracovní list:

Děj8PLReformace.docx

Opakování učiva:

Čerpání z myšlenek mistra Jana Husa

Podobnost lidových hnutí s husitstvím - například v německých městech

Reformace = hnutí za nápravu poměrů v církvi