listopad 8.B


distanční výuka:


učivo:

Husitské hnutí v českých zemích v 1.pol 15.stol.Husitské hnutí v českých zemích .docx

pracovní list:

Husitské hnutí v českých zemích v 1.pol. 15. století:Otázky Husitské hnutí.docx

učivo:

České země po husitských válkách - od 1.pol. 15. století do 1. poloviny 16. stoletíJiří z Poděbrad,Vladislav J.,Ferdinand I.H..docx

pracovní list:

České země po husitských válkách - od 1.pol. 15. století do 1. poloviny 16. století


Děj8PLČes.země po husits.válkách .docx

učivo:

Zámořské objevné plavby Evropanů

Zámořské objevy Evropanů (kopie).docx

Pracovní list:

Děj8PL Zámoř. objev. plavby Evropanů.docx

Učivo:

Vyspělé země Orientu:

D8Vyspělé země Orientu v obd. středověku.docx

Pracovní list:

Děj8PL Vyspělé země Orientu v období středověku 2.docx