8.B leden


Opakování učiva:

Čerpání z myšlenek mistra Jana Husa

Podobnost lidových hnutí s husitstvím - například v německých městech

Reformace = hnutí za nápravu poměrů v církvi

Reformace ve střední Evropě od počátku 16.století = hnutí za nápravu poměrů v církvi

Děj8Reformace ve střední Evropě.docx

Pracovní list:

Reformace ve střední Evropě od počátku 16.století = hnutí za nápravu poměrů v církviDěj8PLReformace.docx

Učivo:

Pokroky ve výrobě a obchodu v 15. a 16. století.

Děj8 Pokroky ve výrobě,obchoduEvr. 15.,16.stol..docx

Pracovní list:

Děj8PLPokroky ve výrobě,obchodu Evr15,16.stol..docx

Učivo:

První období koloniálního vykořisťování Evropany v zámořských zemích v 16. a 17. století

Děj8 1.období koloniál. vykořisť.Evropany.docx

Pracovní list:

První období koloniálního vykořisťování Evropany v zámořských zemích v 16. a 17. století

Děj8PL1.období koloniál.vykořisťov.Evropany.docx