Dějepis 8.B říjen

říjen:


Distančni výuka:

Podívejte se na krátký film, který jednoduše shrnuje nelehký život Mistra Jana Husa, který bojoval za to, čemu věřil.
učivo:

Mistr Jan Hus
Jan Hus učivo pracov.list.docx

pracovní list: Mistr Jan Hus


učivo Husitské hnutí v českých zemích v 1.pol 15.stol.:

Husitské hnutí v českých zemích .docx

Pracovní list:

Otázky Husitské hnutí.docx