Pracovní list 1

Třída 9

Chemie Jméno………….. Příjmení……………..……

Oxidace a redukce

Oxidace

- oxidační číslo prvku se zvětšuje

- atom ztrácí elektrony

Redukce

- oxidační číslo prvku se zmenšuje,

- prvek přijímá elektrony

Cvičení:

Urči zda se jedná o oxidaci nebo redukci v těchto reakcích:

Oxid mědnatý zmenšuje své oxidační číslo a rozkládá se na měď.

Jde o…………………………….

Vodík se slučuje s kyslíkem, zvyšuje své oxidační číslo.

Jde o ………………………………

Najdi v textu na straně 9 učebnice zda redukce a oxidace probíhají vždy současně nebo zda probíhají samostatně, nezávisle na sobě.

……………………………………………………...


Pracovní list 2

Třída 9

Chemie Jméno………….. Příjmení……………..……

Oxidace a redukce

Oxidace

- oxidační číslo prvku se zvětšuje

- atom ztrácí elektrony

Redukce

- oxidační číslo prvku se zmenšuje,

- prvek přijímá elektrony

Cvičení:

Význam a příklady redoxních reakcí:

Rozhodni, zda se jedná o oxidaci nebo redukci.