DV od 12.10.- 16.10.2020

Směsi, druhy směsí - prezentace .

DV od 19.10.-23.10.2020

Oddělování směsí

Hmotnostní zlomek.

na konci prezentace.

DV od 2.11. - 6.11.2020

Voda.

Úprava vody.

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0

DV od 9.11.-13.11.2020

Úprava vody.

Koloběh vody. Význam vody.

DÚ - koloběh vody. Odevzdat do 18.11.2020, 24:00 hod.

DV od 16.11.- 20.11.2020

Vzduch.

https://www.youtube.com/watch?v=-MvUbLT1g4w

https://www.youtube.com/watch?v=olMPIx-vRus&t=751s

DV od 23.11. -27.11.2020

Destilace vzduchu.

DV od 30.11.- 4.12.2020

Vzduch a ŽP.

Atom.

Učivo od 7.11.- 11.12.2020

Částice v atomu, elektronový obal.

DV od 14.12.-18.12.2020

Ionty.

Síly v atomu.

Elektronegativita.

DV od 4.1.-8.1.2021

Periodická tabulka prvků.