Anglický jazyk 9. B

Říjen

Distanční výuka 12.-23.10.2020

8b,8c,9b.docx
Sharp ZS Salounova_20201016_104647b.8b.+c,9.b1.pdf
Časování 7.8.a 9.tř..docx

Listopad

Distanční výuka 2.-6.11.2020

  1. týden 2.-6.11.2020

Vyjádření budoucího času 7.b.8.bc +9.b.docx
Časování 7.8.a 9.tř..docx
Vazba used to 9.b.docx

Distanční výuka 9.-13.11.2020

2. týden 9.-13.11.2020

ANJ Opakování 9b.docx
ANJ-Minulý čas sloves 7.b,8.b c 9.b.docx
ANj Vyjádření budoucího času 7b.8.bc +9.b.docx
ANJ-Souhrnná opakování 9.b.docx
Aj hrou pro 7.b,8.b + c,9.b.docx

Distanční výuka 16.-20.11.2020

3. týden 16.-20.11.2020

Aj hrou pro 7.b,8.b + c,9.b.docx
9.b-some,any.docx
Předložky místa ANJ 9.b.docx
8.b,c,9bAngličtina hrou.docx
Vazba there is ANJ 9.b.docx

Distanční výuka 23.-27.11.2020

4. týden 23.-27.11.2020

předložky hrou -9.b.docx

Prosinec

Prezenční výuka

  1. týden 30.-4.12.2020

  • Sloveso to have-doplňování do cvičení

  1. týden 7.-11.12.2020

  • četba a rozbor textu + doplňující otázky

  1. týden 14.-18.12.2020

  • vyhledávání slov v textu a překladová cvičení

Leden

Distanční výuka 4.-8.1.2021

1. týden 4.-8.1.2021

9.b přítomný čas prostý.docx

Distanční výuka 11.-15.1.2021

2. týden 11.-15.1.2021

anj 9.b to be-procvičování.docx