Domácí úkol: Učebnice s.12/1a přečíst článek, doplnit slova z tabulky 1d. PS-s.6/1,2.

Číst článek z učebnice s.12/1A, budu zkoušet. Přihlásit se do třídy Project Explore 4 a udělat gramatiku 1-5 v 1.lekci.

23.10.2020 PS-s.6/3,4.

4.11.2020 PS-s.6/5, s.7/6,7+ dodělat gramatiku 1-6 ve třídě v Project Explore 4 .

6.11.2020 PS-s.7/7+s.7/8 projekt na známky, poslat na mail. Kdo nemá dokončenou gramatiku ve třídě v Project Explore 4, tak to dokončí.

11.11.2020 Učebnice-číst článek s.14. PS-s.8/1,2,3. Naučit se slovíčka PS-s.80-81/1D.

13.11.2020 učebnice s.15/5a-udělat zápis do sešitu. Naučit se slovíčka PS-s.80-81/1D, budu zkoušet.

18.11.2020 učebnice s.16/4,5,6,7 písemně do sešitu. Opakovat slovíčka první lekce, části 1A-D. Opakovat gramatiku celé 1.lekce.

23.11.2020 PS-s.10/1,2,3,4,5. Udělat si postupně všechna cvičení z lekce 1.(Social circles) na stránce: projectexplore.oxfordonlinepractice.com. Připravit se na to, že po příchodu do školy bude test z 1. lekce.

25.11.2020 PS-s.11/6,7,8. Opakovat lekci 1. s pomocí stránek Project Explore.

27.11.2020 Lekce je dobrána včetně všech cvičení. Bude následovat test z 1.lekce. Opakovat s pomocí stránek projectexplore.oxfordonlinepractice.com.

30.11.2020 Příští hodinu bude test z 1. lekce (Relationship adjectives, past simple vs.past continuous, conjunctions, present perfect).

2.12.2020 Dokončit úkol z učebnice s.20/1 do sešitu + PS-s.12/1,2. Naučit se slovíčka z PS-s.81/2 New horizons.

7.12.2020 Naučit se slovíčka PS-s.81/2A.

9.12.2020 Učebnice s.21/7 písemně do sešitu.

11.12.2020 PS-s.13/6,7+s.14/3. Ti co chyběli dodělají v PS-s.14/1,2.

14.12.2020 PS-s.13/8,9+PS-s.14/4.

16.12.2020 PS-s.15/6,7.

6.1.2021 PS-s.16/1,2,3,4. Dělat si příklady na stránkách Project Explore: https://projectexplore.oxfordonlinepractice.com/

8.1. PS-s.16/5+17/6.Naučit se slovíčka v PS-s.81/2D. Přečíst si dialogy v učebnici s.26.

11.1.2021 PS-s.17/7,8 + s.18/1. Umět slovíčka v PS-s.81/2D.

13.1.2021 Umět slovíčka PS-s.81/2D. PS-s.18/4. Umět používat a znát fráze z učebnice s.27/5a.

15.1.2021 Opakovat 2.lekci na stránkách projectexplore.oxfordonlinepractice.com/. Opakovat slovíčka a fráze, které stále neumíte.