Text úkolu:

Každý se přihlásí s pomocí pracovního sešitu na stránku projectexploreonline.com. Je tam třeba se registrovat a zadat si své heslo. Pak se přihlásit do virtuální třídy 8.A s pomocí kódu: C400 631 0373. Potom si každý najde cvičení: Family Histories-Grammar-Unit1-Activity 3 a vypracuje ho.

V pracovním sešitě s.4/1,2. Pozor na časy, ve cvičení 1 máte čas přítomný průběhový, ve cvičení 2 je čas minulý i přítomný průběhový, po slovech citově zabarvených a předložkách je koncovka -ing.

Pracovní sešit s.4/3.

20.10.2020 PS-s.5/4.

23.10.2020 učebnice s.12/1b přečíst a přeložit.

2.11.2020 učebnice s.13/2+s.13/6 do sešitu písemně. Přihlaste se i do online procvičování, návod je v pracovním sešitu. Na stránkách www.projectexploreonline.com se registrujete, vytvoříte si své heslo. Přístupový kód najdete pod černým štítkem. Po registraci se přihlásíte do třídy 8.A s heslem 4006310373.

3.11.2020 učebnice s.86,87 přečíst si 2 vtipy+najít v angličtině svůj vtip a příště ho říct na lekci. Procvičovat příklady na stránkách www.projectexploreonline.com .

6.11.2020 PS-s.6/5+ s.7/6. Učebnice-číst si s.14 Gossip.

9.11.2020 PS-s.7/7. Naučit se slovíčka PS-s.80/1C-příště test. Procvičovat minulé časy (minulý prostý a průběhový), připravuji test. Používat stránky www.projectexploreonline.com k procvičování gramatiky.

10.11.2020 Učebnice s.14/1a přečíst si příběh. PS-s.80/1D naučit se slovíčka.

12.11.2020 PS-s.80-81/1D naučit se slovíčka. Ps-s.8/1,2,3. Učebnice s.14 číst a překládat článek.

16.11.2020 PS-s.9/4,5. Příště si dáme test na slovíčka PS-s.80-81/1D.

20.11.2020 PS-s.10/1,2,3.

23.11.2020 PS-s.11/5,6,7. Opakovat lekci č.1A-D, po příchodu do školy bude test na 1.lekci. Procvičovat všechny části (grammar, vocabulary, skills) na stránkách: https://projectexplore.oxfordonlinepractice.com/.

24.11.2020 Učebnice s.16/1 písemně do sešitu.

27.11.2020 Učebnice s.16/2,3,4,5 písemně do sešitu.

1.12.2020 Číst a překládat článek z učebnice s.18/Thanksgiving. Vypracovat podle tohoto článku odpovědi do sešitu s.18/2b. Naučit se slovní zásobu z PS-s.81/Culture.

2.12.2020 Číst a překládat článek z učebnice s.18/Hogmanay. Vypracovat podle tohoto článku odpovědi do sešitu s.18/2b. Opakovat 1. lekci na test. Umět slovíčka z PS-s.81/Culture.

8.12.2020 učebnice s.21/5a,b písemně do sešitu+PS-s.12/2.

11.12.2020 Opakovat předpřítomný čas, umět příčestí minulé probraných sloves (v PS je seznam sloves).Ti, co nebyli ve škole, si dodělají v PS-s.12/3.

15.12.2020 PS-s.12/4, pozor na střídání obou časů.

16.12.2020 PS-s.13/5,6.

4.1.2021 učebnice s.23/3b+c. PS-s.14/1,2.

5.1.2021 Učebnice s.23/6 do sešitu+ PS-s.14/3. Příště si uděláme zápis z Gramatiky na s.23 v učebnici.

8.1.2021 PS-s.14/4.

11.1.2021 PS-s.15/6,7,8. Opakovat si předpřítomný čas + already/yet - jak se čas tvoří, dělat si cvičení na web stránce: https://projectexplore.oxfordonlinepractice.com/.

12.1.2021 Přečíst si články v učebnici s.24/1a. Naučit se slovíčka v PS-s.81/2C.

15.1.2021 Učebnice s.25/3. PS-s.16/1+slovíčka v PS-s.81/2C.

18.1.2021 Učebnice s.25/5a do sešitu. PS-s.16/2,3.