Text úkolu:

Učebnice s.10/1A- projít si slovní zásobu, v pracovním sešitě na s.80/1B. Písemně do sešitu úkol z učebnice s.10/2-přiřadit školní předměty k definicím. Psát věty např.: In Art, you learn about painting and design. Bude napsáno 10 vět v sešitě.


Do sešitu si napsat nadpis: Přítomný průběhový čas. Pod nadpis opsat a doplnit tabulku s.11/5c. Pod tabulku připsat pravidlo: Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které probíhají právě teď. V pracovním sešitě udělat cvičení s.5/4. Příští lekci kontrola.


21.10.2020 Číst článek v učebnici s.12, naučit se slovíčka z PS-s.80/1C. Připravit si povídání na téma: Imagine your ideal place to live. What´s it like?

22.10.2020 učebnice s.12/číst článek a překládat. PS-s.6/1.

23.10.2020 učebnice s.13/3d - napsat do sešitu+PS-s.6/2,3.

4.11.2020 učebnice s.13/5 do sešitu + PS-s.6/4.

5.11.2020 PS-s.7/5,6.

6.11.2020 Pracovní sešit s.7/5-budu příště zkoušet oba články.

11.11.2020 PS-s.8/1,2,3. Naučit slovíčka PS-s.81/1D. Procvičovat čtení v učebnici s.14. Příště zase zkouším články v PS-s.7/5.

12.11.2020 - PS-s.81/1D naučit se slovíčka. Opakovat články z PS-s.7/5 +z učebnice s.14/1a. Budu zkoušet slovíčka a čtení.

13.11.2020 PS-s.9/4a,6. Číst články z učebnice s.12/A,B-budu je zkoušet, stejně tak slovíčka z PS-s.81/1D.

18.11.2020 PS-s.9/7. Stále zkouším články a nová slovíčka.

20.11.2020 Učebnice s.16/4,5,6 písemně do sešitu. Opakovat si celou lekci, po příchodu do školy vás čeká test.

25.11.2020 PS- s.10/1,2,3,4. Opakovat lekci 1. na test.

26.11.2020 PS-s.11/6,7,8.Opakovat lekci 1. na test. Dělat si cvičení z 1.lekce na webu Project Explore, kód třídy jsem vám psal.

27.11.2020 Učebnice s.17-pracovat na projektu, zpracovat buď na flash disc nebo papírovou formu. Čas odevzdání: pátek 4.12.2020. V následujícím týdnu si napíšeme test z 1.lekce.

2.12.2020 Číst a překládat články z učebnice s.18, budu zkoušet články i slovní zásobu z PS-s.81/1Culture. Opakovat 1.lekci, ve čtvrtek 3.12. je test. V pátek si vyberu projekt.

Opakovat si čtení článku z učebnice s.18, budu zkoušet. Naučit se slovíčka z PS-s.81/1 Culture + Learn through English.

7.12.2020 PS-s.12/1,2. Naučit se slovíčka:PS-s.81/2A.

9.12.2020 PS-s.12/3a. Naučit se slovíčka:PS-s.81/2A. Číst článek v učebnici s.21/4.

10.12.2020 Učebnice s.21/5b, písemně do sešitu. Umět slovíčka PS-s.81/2A. Číst článek v učebnici s.21/4 + článek z PS-s.12/3a.

14.12.2020 Příště test na slovíčka PS-s.81/2A.

15.12.2020 Zítra test na slovíčka PS-s.81/2A.

16.12.2020 PS-s.13/4,5,6.

6.1.2021 Číst a překládat článek v učebnici s.22+naučit se slovíčka z PS-s.81/2B.

7.1. Číst a překládat článek v učebnici s.22. Opakovat dnes naučenou gramatiku v sešitě. PS-s.14/1.

8.1.2021 PS-s.15/4a+b. Opakovat si gramatiku a dělat cvičení na webových stránkách Project Explore.

13.1.2021 PS-s.15/6,7. Opakovat slovesa v minulém čase z naší lekce. Opakovat minulý čas slovesa být (was/were) , bude test.

14.1.2021 Učebnice s.23/7, napsat odpovědi na otázky podle článku na s.22 do sešitu.

15.1.2021 Opakovat slovíčka, článek z učebnice s.22, budu ho zkoušet. Opakovat minulý čas slovesa být (was/were), otázky s pomocí did.