Text úkolu:

Učebnice s.12/2-do sešitu napsat číslo věty a přiřadit T/F. V pracovním sešitě s.4/2a (doplnit jméno a mezery v textu podle obrázku 1).

Pracovní sešit s.5/4.

20.10.2020 Předmětná zájmena. DÚ:učebnice s.13/7b (napsat do sešitu)+PS-s.5/4,5,6.


22.10.2020 Pracovní sešit s.5/7 + učebnice s.13/8c písemně do sešitu.

2.11.2020 Pracovní sešit s.6/1,2a,3a.

3.11.2020 PS s.6/1-naučit se všechna přídavná jména z tabulky. Zkoušet si rozhovor z učebnice s.15/3b. Umět pohovořit o svém vzhledu a povaze (oči, vlasy, postava, přátelský, plachý apod.).

5.11.2020 PS-s.7/5.

9.11.2020 PS-s.80/1C-naučit se slovíčka, bude test. Učebnice s.16/1, číst a překládat článek, promyslet odpovědi na otázky ve cvičení 2.

10.11.2020 Učebnice s.17/3a dopsat zápis do sešitu. PS-s.8/1,2. Příště zkouším článek z učebnice s.16.

12.11.2020 PS-s.8/3.

19.11.2020 Učebnice s.18/1,2 písemně do sešitu. Opakovat lekci 1. Po návratu do školy bude opakovací test.

20.11.2020 PS-s.10/1,2,3,4,5.

24.11.2020 učebnice s.18/4,5 písemně do sešitu.

26.11.2020 Naučit se slovíčka PS-s.81/1 Culture. Číst články v učebnici s.20. Opakovat 1.lekci.

27.11.2020 Číst články v učebnici s.20. Příště někoho vyzkouším na čtení. Opakovat 1.lekci na test.

30.11.2020 Příště test na slovíčka z PS-s.81/1 Culture.

1.12.2020 Příště test na 1. lekci.

3.12.2020 Číst si a překládat článek z učebnice s.23/3a, do sešitu cvičení z učebnice s.23/3b.

7.12.2020 Učebnice s.23/4b doplnit a přepsat tabulku do sešitu. PS-s.13/5. Číst a překládat článek v učebnici s.23/3a, budu ho zkoušet. Příště doplníme zápis do sešitu-gramatiku.

8.12.2020 Naučit se slovíčka z PS-s.81/2A. Opakovat čtení článku z učebnice s.23. Opakovat pravidla ze sešitu.

10.12.2020 PS-s.13/6,7. Až přijdete do školy, test na slovíčka z PS-s.81/2A.

14.12.2020 PS-s.14/1.

15.12.2020 PS-s.14/3. Naučit se přivlastňovací zájmena z tabulky v sešitě.

17.12.2020 Opakovat přivlastňovací zájmena, bude na ně test. PS-s.15/6,7.

5.1.2021 Každý se přihlásí podle karty z pracovního sešitu na stránky projectexploreonline.com. Zaregistruje se a vstoupí do třídy, kód třídy je 185 297 0340. Po vstupu do třídy si bude dělat cvičení z 2.lekce. Opakovat si a umět přivlastňovací zájmena. Projít si tabulky v sešitě.

7.1.2021 naučit se slovíčka v PS-s.81/2C. Udělat cvičení v PS-s.16/1,2. Zkoušet si dialogy z učebnice s.26/2a.

8.1.2021 Učebnice s.27/5a. Opakovat slovíčka.

12.1.2021 Opakovat gramatiku ze sešitu. PS-s.17/5.

14.1.2021 Učebnice s.27/8a + PS-s.17/7a. Registrovat se na web stránce www.projectexploreonline.com a dělat tam cvičení z 2.lekce.

Postup při registraci: vyplnit přístupové údaje (email+heslo), vložit kód z karty v pracovním sešitě. Přístupový kód do třídy je: 185 297 0340.

15.1.2021 PS-s.17/7b.