ANGLICKÝ JAZYK 5. B

ŘÍJEN

Učivo - týden 14.10. - 16.10.2020 - DISTANČNÍ VÝUKA


Sharp ZS Salounova_20201014_100016.pdf

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

AJ_5.B_2.-6.11.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

ANJ 5. třída 9-13.11.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

aj - distanční výuka.odt

PROSINEC

Učivo 1. týden (30.11-4.12.2020)

  • numbers

Učivo 2. týden (7.-11.12.2020)

  • sloveso to be

Učivo 3. týden (14.-18.12.2020)

  • vyprávění o Vánocích (slovní zásoba)

  • zvyky a tradice v České republice a v cizích zemích

LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

pracovní list Aj 4.1.-8.1..pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

Aj 11.-15.1.docx