AJ 5. A

18.1. - 22.1.2021

Opakování 3. lekce, projekt o oblíbeném městě (str. 31), na A4

29/ píseň - překlad

Str. 33 - video překlad, slovní zásoba

PS - slovník - označit slovíčka 1. 3 lekce od str. 63 která neznám

PS - mluvnické cvičení str. 69 samostatně

opakování předložek s youtube

https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8&t=81s

_____________________

1.skupina - Mgr.Zinglar

Angličtina:

Učebnice po str. 29

Pracovní sešit po str. 27

  • hra na městečko, kde je (kůň)

18.11. - 27.11.2020

Str. 22 - 23 překlad

Odpovědi, DÚ - písemně:

Where´s Lily?

Who´s Lily with?

What´s Ryan´s problem?

Zápis:

What´s the matter?

My stomach hurts...

My leg, arm, head, toe hurts...vše zapsat a přeložit

PS 20 celá, 21 celá

Uč. str. 24-25 překlad

PS str. 22 celá

_______________________________________________________________________

Překlad str. 21 zelený text

o překlad „is by“ – je od…

o Vazba there is, there are…opakování (je tam, jsou tam)

o Co právě dělají – koncovka –ing u slovesa

Odpovědět na otázky ze cv. 2 – odpověz číslem (obrázek číslo…a podobně)

o Pokus se popsat vlastními slovy obrázky za použití popsané gramatiky

- PS - písemně

o Str. 19 celá

Cv. 1 – dle obrázků vyber a zakřížkuj slovo

Cv. 2 - přelož slova a doplň

2.skupina - Mgr.Johanna

Text úkolu:

Pročíst si slovní zásobu v pracovním sešitě s.64/Zvířecí těla.Číst a překládat článek z učebnice s.13/1. Do sešitu udělat cvičení z učebnice s.13/2, neopisovat text, jen napsat číslo věty a označit T nebo F.

Úkol: Učebnice s.13 - číst a překládat článek. PS-s.11/1,2

20.10.2020 Učebnice s.13/1 číst a překládat, příště zkouším čtení a překlad.


22.10.2020 Učebnice s.14-15, číst a překládat článek. Opakovat si čtení článku na s.13, příště zase někoho vyzkouším.

23.10.2020 učebnice s.14-15 číst a překládat článek + PS-s.12/1,2.

3.11.2020 poslat na mail úkol z PS-s.12/2+číst v učebnici s.14-15, budu zkoušet čtení a překlad.

5.11.2020 PS-s.14/1,2. Učebnice s.16/1,2,3 opakovat, procvičovat slovní zásobu.

6.11.2020 PS-s.15/2. Učebnice s.17/2 zahrát si hru.

10.11.2020 PS-s.16/2 + naučit slovíčka PS-s.64/Unit2.

12.11.2020 PS-s.17/2. PS-s.55-nastříhat kartičky a zahrát si doma hru.

12.11.2020 PS-s.18/1,2. Učebnice-číst s.20/2. Hrát hru v učebnici s.19/3.

13.11.2020 Učebnice-číst s.20/2. Hrát hru v učebnici s.19/3.

19.11.2020 PS-s.19/1,2. Číst a překládat články v učebnici s.21. Příště vyzkouším zájemce o čtení.

23.11.2020 Příště zkouším článek z učebnice s.21. Pročítat nový článek na s.22-23.

24.11.2020 číst a překládat nový článek z učebnice s.22-23+slovíčka PS-s.64/Unit 2.

26.11. 2020 procvičovat čtení a překlad z učebnice s.22-23.

1.12.2020 PS-s.23/3 doplnit text. Opakovat lekci 1., příště bude test.

3.12.2020 test na 1. lekci přeložen na zítřek.

8.12.2020 Dokončit v pracovním sešitě všechna cvičení z 2.lekce.

10.12.2020 Opakovat 2. lekci, zítra bude test.

15.12.2020 Naučit se slovíčka z PS-s.64/Unit 3.

17.12.2020 Procvičovat slovíčka z PS-s.64/Unit 3. Opakovat místní předložky: před, naproti, mezi, za, pod. Vystřihnout hru z PS-s.57 a příště přinést do školy.

4.1.2021 Učebnice s.31, číst a překládat článek+naučit se slovíčka z PS-s.65 (Capital cities). Příště zkouším dobrovolníky na známku ze čtení a překladu.

5.1. 2021 Naučit se číst a překládat článek v učebnici na s.31. Příště zkouším na známky.

7.1.2021 Číst si v učebnici s.32-33. Opakovat článek s.31.

11.1.2021 Procvičovat čtení na stranách 32-33, opakovat slovíčka a starý článek na s.31.

12.1.2021 Číst v učebnici a překládat s.32-33. PS-s.30/1,2. U cvičení 2 v PS nakreslit obrázek města, může být i vymyšlené. Důležité je, aby jste mohli popisovat budovy (school, hospital, station, bridge, bank, restaurant, shop). Něco si z této nabídky vyberte a nakreslete obrázek.

14.1. 2021 PS-s.30/2 doplnit text. Číst si v učebnici články s.31-33.

18.1.2021 PS-s.68 dodělat celou stranu. Číst si články v učebnici s.31-33.

19.1. 2021 Opakovat otázky s has got/have got. Dokončit vše v PS-s.67,68,69.

21.1.2021 Naučit se slovíčka v PS-s.65/Unit 4. Příště bude test na 3. lekci, tak opakujte.