Pracovní list od 11. do 15. ledna 2021

9.B Jč leden 2.docx

Pracovní list od 4.ledna do 8.ledna 2021

9. B leden.docx
Jč 9.B - 6.docx
9.B Jč - 5Ježíšek.docx

Pracovní list od 9.11. do 13.11.2020

ČJ 9.B - 4 sloh.docx

2.11. - 6.11.2020

ČJ 9.B - 3.docx
Jč 3 Pandemie.docx
Jč 9.B 19.-23.10..docx

Zopakuj si jednotlivá období - VYPIŠ MI OSOBNOSTI DOBY 1. listy pro distanční výuku - 12.10. - 16.10.2020

Sloh románský - Cyril a Metoděj - r. 863, staroslověnština

žilo se na hradech, v podhradí, klášterech, iluminované knihy - přepisovaly se ručně

Sloh gotický - Karel IV., Mistr Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova,

žilo se na hradech, v podhradí a městech - Kutná hora, Praha,

Sloh renesanční - Rudolf II., Jiří Melantrich z Aventina, (Někdo od Někud) - první obdélníková skleněná okna, začalo se žít na zámcích a ve městech, objevena Amerika - cesty do zámoří, objevení perspektivy, matematické rozbory obrazů, objevy ve vesmíru - Galileo, Koperník

Sloh baroka - vše dynamické, roztočené, kypré, v křivkách. Jan Ámos Komenský - učitel národů - napsal učebnice pro děti šlechticů, 30letá válka řešila spor mezi katolíky a protestanty

Národní obrození v Čechách - Pepík Dobrovský, Josef Jungmann - obroda českého jazyka proti němčině a latině

Božena Němcová, K.J.Erben, J.K.Tyl, K.H.Borovský - ČESKÉ noviny, ČESKÉ pohádky, ČESKÉ divadlo MEZI LIDI

Opiš správně bez chyb - nezapomeň i na interpunkci

  1. alex byl konečně spůsobilí jezdit autem, protože zýskal řidičák.

  2. Věděl že to uš umí a že může virazit z autem na cesty.

  3. Po cestě ho zdravili davy spolužáků, neboť taky mněli radost že se Alex smňeje.

  4. Na fšechny zavolal: "Pojeďte ze mnou, kluci!"

  5. Budeme zkoušet nový způsob zpěvu, jelikož jsem dostal s ameriky nové desky.