Český jazyk 6.C

Září

Literatura

 • žáci si jakou svou vzpomínku na prázdniny a trochu i dětství

vybrali ke čtení do literatury knížku Honzíková cesta

Mluvnice

 • Zájmena

 • Číslovky

 • Souvětí

Sloh

 • Dopis

Dopis.pdf

Říjen

 1. týden (5.-9.10)

Literatura

 • Staré pověsti české = čt. str.: 34-35

 • Durynk a Neklan = čt. str.: 35-39

Mluvnice

 • Nářečí a nadnářeční útvary = uč. str.: 7-10

Sloh

 • Osobní dopis

Distanční výuka 12.-16.10.2020

2.týden (12.-16.10.)

Literatura

 • O Ječmínkovi (Alena Ježková) = čt. str.: 40-42

 • Kytice ( K. J. Erben) = čt. str.: 42-43

Mluvnice

 • Seznámení se jazykovými příručkami = PŘEČÍST uč. str.: 13-15

Sloh

 • Úvod- vyprávění

Vyprovování.pdf

Distanční výuka 19.-23.10.2020

3. týden (19.-23.10.)

Literatura

 • Vodník ( K. J. Erben) = čt. str.:44-48 (přečti)

 • Polednice ( K. J. Erben) = čt. str.: 50(přečti)

Mluvnice

 • Spisovný jazyk = uč. str.: 11-12 (přečíst +pracovní list)

Sloh

 • Vypravování ( v 15 větách vyprávěj jak probíhala doma distanční výuka)

Slova spisovná a nespisovná.docx

4. týden (26.-30.10.) 26.-27.10. 2020 mimořádné prázdniny, 28.10. Stání svátek, 29.-30.10.2020 Podzimní prázniny


Listopad

Distanční výuka 2.-.6.11.2020

 1. týden (2.-6.11.2020)

Literatura

 • Josef Augusta: Za mamutem str. 54 (přečíst)

Mluvnice

 • Hlásky, souhlásky znělé a neznělé ( pracovní list)

Český jazyk 6.C 2.11.-6.11..docx
Čj 6.C 2.11.-6.11.2020.pdf

Distanční výuka 9.-.13.11.2020

2. týden (9.-13.11.2020)

Literatura

 • Literární druhy - Epika - Pohádka + PL

 • Kamil Bednář: Pohádka o kruté princezně Turandot str. 20 (přečíst)

Mluvnice

 • Hlásky, souhlásky znělé a neznělé ( pracovní list)

ČJ 6.C 9.-13.11.2020.docx
Čj 6.C- 9.-13.11.2020.pdf

Distanční výuka 16.-.20.11.2020

3. týden (16.-20.11.2020)

Literatura

 • Literární druhy = Lyrika - Epitaf, Óda, Hymnus + PL

Mluvnice

 • Slovní přízvuk = uč. str. 20-21, str.20/cv.a),b) +PL

 • Zvuková stránka věty = uč. 21-22. str.22/cv. 5 přečíst s náležitou melodii + PL

Český jazyk 6.C - LIT. 16.-20.2020.docx
Český jazyk 6.C 16.-20.11.2020.docx

Distanční výuka 23.-27.11.2020

4. týden (23.-27.11.2020)

Literatura

 • Literární druhy = Drama- tragedie, komedie, činohra + PL

Mluvnice

 • Zvuková stránka věty = uč. 23. str.22/cv. 6 přečíst s náležitou melodii + PL

ČJ 6.C (23.-27.11.2020).docx

Prosinec

Distanční výuka 30.-4.12.2020

 1. týden (30.-4.12.2020)

Literatura

 • Literární druhy = opakovat si

Mluvnice

 • Zvuková stránka jazyka = uč. 16-25 opakovat si

Sloh

 • vyprávění PL

6.C - ČJ 30.-4.12.2020.docx

Prezenční výuka 7.-11.12.2020

2. týden (7.-11.12.2020)

Literatura

 • Literární druhy (zápis do sešitu příloha č. 1)

 • Formování dojmů z četby

Mluvnice

 • Tvoření slov uč. str. 26- 31 = Odvozování uč. str. 26; Slovotvorný rozbor uč. str. 29; Slova příbuzná uč. str. 30 ( zápis do sešitu příloha č. 2)

 • Stavba slova uč. str. 32-35 = Morfematický rozbor ; Tvaroslovný rozbor (zápis do sešitu příloha č. 3)

Sloh

 • vyprávění PL (příloha č. 4)

Příloha č.1.docx
Přiloha č.2.pdf
3.docx
Kopie souboru 6.C - ČJ 30.-4.12.2020.docx

Distanční výuka 14.-18.12.2020

3. týden 14.-18.12.2020

Literatura

 • Literární druhy = opakovat si

Mluvnice

 • Vyjmenovaná slova = PL

6.C ČJ 14.-18.12.2020.pdf

Leden

Distanční výuka 4.-8.1.2021

1. týden 4.- 8.1.2021

Sloh

 • Popis = naučit pracovní list

Mluvnice

 • Střídání hlásek při odvozování = Střídání samohlásek (uč.str. 36)

= Střídání souhlásek (uč.str. 37)

 • Pravopis slova = Zdvojené souhlásky (uč.str. 39)

= Skupiny bě- bje, vě-vjě, mě- mně (uč.str.41)

6.C Český jazyk - sloh 4.-8.1.2021.docx
6.C Český jazyk 4.-8.2021.docx

Distanční výuka 11.-15.1.2021

2. týden 11.-15.1.2021

Sloh

 • Popis = naučit pracovní list

Mluvnice

 • Slovní druhy = opakování + PL

Literatura

 • Semjon Karatov: Rychlonohý Džár = přečist čítanka str. 76-79

6.C Český jazyl 11.-15.1.2021.docx

Distanční výuka 18.-22.1.2021

3. týden 18.-22.1.2021

Sloh

 • Popis = naučit pracovní list

Mluvnice

 • Podstatná jména = uč. str. 55-57

 • Podstatná jména= konkrétní a abstraktní= uč.str. 55 -56

 • Podstatná jména= pomnožná, hromadná a látková = uč.str. 56-57

Literatura

 • Semjon Karatov: Rychlonohý Džár = přečist čítanka str. 76-79 + odpovědět na otázky PL

6. C ČJ 18.-22.1.2021.docx
6.C ČJ - LV 18.-22.2021.docx