ČESKÝ JAZYK 5. C

ŘÍJEN

Učivo - týden 14.10. - 16.10.2020 - DISTANČNÍ VÝUKA

Sharp ZS Salounova_20201014_095933.pdf

Učivo - týden 19.10. - 23.10.2020 - DISTANČNÍ VÝUKA


CJ_5.C_19.-23.10.docx

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

CJ_5.C_2.-6.11..docx

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

5.B. cesky jazyk.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

5.B cesky jazyk.docx

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

5.B cesky jazyk.docx

PROSINEC

Učivo 1. týden (30.11-4.12.2020)

  • shoda podmětu s přísudkem

  • čtení

Učivo 2. týden (7.12-11.12.2020)

  • skloňování podstatných jmen podle vzoru

  • čtení

  • sloh - Vánoční tradice a zvyky

Učivo 3.týden (14.-18.12.2020)

  • určování slovních druhů

  • skloňování podstatných jmen podle vzoru

  • čtení

  • sloh - psaní dopisu kamarádovi

LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

Český jazyk 4.1.-8.1..docx

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

distanční výuka_ČJ_11.-15.1..docx

Učivo 3. týden 18.-22.1.2021


distanční výuka_ČJ_18.-22.1..docx