Učivo 25.1. - 29.1. 2021

Slohová práce uč.72/14

  • napsat osnovu (5 bodů)

  • podle osnovy napsat slohovou práci

  • Odevzdání na mail 29.1.2021

Učebnice: 72/15, 16

73/ 17 (DÚ), rámeček do sešitu - zápis

73/18, 19


Učivo 18.1. - 22.1.2021

opakování PS 40/3, 4 (DÚ)

nové učivo - U - zápis do sešiu 69 žlutý rámeček

70/6, 7, 8, 9, 10

71/11, 13

PS 41, 42 - celá

čítanka 76 - 79


Učivo 15.1.2021

Čítanka str.69, Menhiri, co všechno už mají na triku

Čítanka str.71 zkamenělý pastýř

Čítanka str. 71, Když z nebe prší kameny

Čítanka str.74, Erik vidí ufo

Slohová činnost : Kterou zemi bych chtěl navštívit a proč.

Učivo 14.1.2021

Učebnice ČJ str.64, cvičení 7

Učebnice ČJ str.64, cvičení 9

Učebnice ČJ astr.65, cvičení Vídeňské vánoční trhy

Učivo 13.1.2021

Čítanka str.60, Malá mořská víla

Čítanka str. 62, Romeo a Julie

Čítanka str.66, Lásko má , já stůňu

Čítanka str. 68, Labyrint záhad a tajemství.

Učivo 12.1.2021

Pravopis přídavných jmen

Učebnice ČJ str.57, cvičení 11, 12

Učebnice str. 58, článek : Brusel

Učebnice str.60, cvičení 17, 18

Učebnice str. 61, cvičení 22, 23

Učebnice str. 62, článek : Vánoční jarmark

Učebnice str.63, cvičení 4

Učivo 7.1.2021

Učebnice str.55, cvičení 4

Dokončení slohového cvičení POPIS ZVÍŘETE.

Učivo 6.1.2021

1 hodina

Opakování učiva PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN

Učebnice ČJ str.52, cvičení 17, cvičení 18, cvičení 21

2 hodina

Slohové cvičení na téma POPIS ZVÍŘETE

Učivo 5.1.2021

Opakování učiva PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN.

Učebnice ČJ str.48, cvičení 6, cvičení 8

Učivo 4.1.2021

Slohové cvičení na téma VÁNOCE 2020

Učivo od 28.11.

ČJ

Učebnice:

60/17-19, 18 DÚ

61/21, 23, 24

62/2

63/4, 5

64/7, 9

66/13

67/18

69/5

Pracovní sešit:

31/5

32/6

33/7, 834/9

35/1, 2

37/4-6

SLoh: Dopis babičce, popis děje, vyplnění dotazníku, přihlášky

____________________________________________________________

Diktát str. 45

Str. 46 přečíst „Nocování ve škole“

- Cv 46/1 ústně

Přečíst rámeček str. 47

Zápis do sešitu:

Přídavná jména

- Rámeček ze str. 47 přídavná jména

- Rámeček - druhy přídavných jmen (naučit, zapamatovat

- Zápis - 51/rámeček - 1. věta

cv.: 50/ článek, /11, 12, 13a

51/15, 16 - ústně

52/17-20 - ústně

53/22 a23 pís. za DÚ

56 rámeček př. jm. tvrdá, 1. a poslední věta do sešitu, PS 30/2

54 článek Výlet za kanál La Manche, 55/4, 5 ústně 55/8 písemně

57/11 a12, PS 30/1, 31/4

__________________________________________

- Ústně ze str 47 – uveď příd. Jm. ve správném tvaru…(šipka 1 + šipka2 a 3), 48/3

- DÚ 48/4

- Ústně 48/5, 6, 49/8

- Písemně do sešitu – 49/9

- PS – vypracuj 26/2, 27/3, 4, 5, 28/6, 29/8,9

-

Učivo 16.11.2020

1, hodina

Učebnice str.44, cvičení 21

Učebnice str. 45, cvičení 23

2, hodina

Slohová práce : Můj sportovní zážitek (živě nebo v televizi).

Učivo13.11.2020

1, hodina

Učebnice str.45, cvičení 22

Učebnice str.45, cvičení23

2 hodina

Slohová práce : čím bych chtěl být

Učivo 12.11.2020

Učebnice str.44, cvičení 20, str45. cvičení22

Učivo 11.11.2020

1, hodina

Učebnice str. 42, cvičení 14,

Učebnice str.42, článek Vuvuzela - rozbor

2, hodina

Slohová práce : čemu fandím

Učivo 10.11.202

1, hodina

Učebnice str.41, cvičení 11 doplň slova

Učebnice str. 43, cvičení18

Čtení a článek Vuvuzela

2, hodina

Slohová práce, co bych rád (a) změnil (a)

Učivo 9.11.2020

1, hodina

Procvičování předpon S a Z

Učebnice str. 40, cvičení 9, 10

Článek na str. 41 (žlutý rámeček), Předponou S a Z ........

2, hodina

Co mi nejvíc vadí, co bych rád změnil. (slohová práce)

Učivo 6.11.2020

2, hodina

Můj sourozenec.

Učivo 5.11.2020

1, hodina

Učebnice str.39,cvičení 39, předpony S a Z

Učivo 4.11.2020

1, hodina

Učebnice str.38, článek Sportuji, sportuješ, sportuje (1,2,3)

Učebnice str.39, PŘEDPONA S, cvičení 7

2, hodina

Důležitost pohybu a nezdravý způsob života.

Učivo 3.11.2020

Učebnice str.37, Příponové části odvozenýchpřídavných jmen

Učebnice str.37, cvičení 19

Učebnice str.38, článek Sportuji, sportuješ, sportuje.

Učivo 2.11.2020

1,hodina

Učebnice str.35, PŘEDPONY - přečíst a prostudovat žlutý rámeček ( V předponách ....)

Učebnice str. 35, cvičení 16 - vypracovat

Učebnice str.36,, nahoře přečíst a prostudovat žlutý rámeček ( Pokude se ve slově ....)

Učebnice str.36, cvičení 17 - doplnit jednu nebo dvě souhlásky

2, hodina

1,Do sešitu napiš 3 věty o tvém největším zážitku o podzimních prázdninách.

2, Do sešitu napiš 3 plusy a 3 mínusy distanční výuky.

Učivo 21.10.2020

1 hodina

Učebnice str. 23, cvičení 8 - doplňte i, í, y, , ý

Učebnice str. 22, článek Letní čas

Napiš jestli budeme mít díve světlo nebo později.

2 hodina

Moje nejoblíbenější činnost - popiš spisovně, co děláš nejraději.

Učivo 20.10.2020

1 hodina

Učebnice str. 24, cvičení 10 - ve větách opravte chybnétvary podstatných jmen.

Učebnice str. 24, cvičení 12 - doplňte i, í, y, ý

Učivo 19.10.2020

1 hodina

Přečíst článek : ZIMNÍ PNEUMATIKY - v učebnici str. 26 nahoře

V učebnici na str. 26, cvičení 18 - doplň ve cvičení i, í, y, ý

V učebnici na str. 27, cvičení 21 - vyber správná základová slova ke slovům v levém sloupci.

2 hodina

Učebnice str. 25, cvičení 14 - doplňte i, y.

Učebnice str.25, cvičení 15 - Opravte koncovky podstatných jmen

Do sešitu napište nejméně třemi a nejvýše třemi větami : Co by jste dělali nejraději o podzimních prázdninách.

Můžete využít souvětí.

Učivo 16.10. 2020

1 hodina

Učebnice str.31, cv.4 - doplnit chybějící souhlásky,

Učebnice str.31, cv.6 - doplnit je nebo ě

2 hodina

Učebnice str. 32, cv. 8

Vysvětlit dané povolání (jestli dnes ještě existuje a co je obsahem té práce, povolání, které si přeji dělat).

Hledat slova se stejným kořenem.

Učivo 15.10. 2020

Procvičování učebnice str.6/cv.1, str.7/cv.7

Procvičování učebnice str.28/cv.25, str.29/cv.28


Učivo DV 14.10. - 23.10.2020

14.10. Procvičování - vyjmenovaná slova, doplňování i/y.

PL č.1