ČESKÝ JAZYK 4B

ZÁŘÍ

4.B ČJ 14-23.října.pdf

ŘÍJEN

Učivo pro 4.B 14-23.10.2020

Milé děti, protože se nemůžeme setkávat ve škole, připravila jsem pro vás pracovní listy a budete používat i učebnice, které máte doma. Zapisujte z druhé strany ofocených pracovních listů.

Český jazyk

Středa – Kořen slova – PL, v čítance si zopakuj básničky s.18,s.22

Čtvrtek – sloh: Moje středa - popsat, cos dělal jeden den od rána, do večera. Nezapomeň začít větu velkým písmenem!

Pátek- Čítanka s.22-27

Pondělí – Kořen slova – PL

Úterý- Můj hezký den- napiš 4 věty, co se ti líbilo, cos dělal

Středa-Kořen slova

Čtvrtek – Doplň i/y, í/ý – PL

Pátek- Vyjmenovaná slova po“B“ PL


LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

ČJ 4.B 2-6.11.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

4.B ČJ 9-13.11.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 16.-20.11.2020

4.B ČJ 16-20.11.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 23.-27.11.2020

4.B ČJ 23-27.11.pdf

PROSINEC

Učivo 1. týden (30.11 - 4.12.2020)

  • Mluvnice: opakování tvrdých souhlásek, vyjmenovaná slova po L – s.28,29,, oprava pracovních listů, nácvik psaní v písance, slohová práce – popis (moje oblíbená hračka)

  • Čítanka: Plamínek svíčky s. 41, Bajky – čtení, dramatizace


Učivo 2. týden (7.-11.12.2020)

  • Učebnice – opakování vyjmenovaných slov s.30 cv. 12, s.31cv.2, sloh – popis osoby – s.33

  • Čítanka s.42 – Plamínek svíčky – čtení s porozuměním, Ezopovy bajky – čtení s porozuměním


Učivo 3. týden (14.-18.12.2020)

Mluvnice

  • opakování vyjmenovaných slov po L,M, psaní – písanka s.10,11

Sloh

  • Popis – slohová práce Moje oblíbená hračka

Čtení:

  • Ezopovy bajky, dramatizace Oslův stín, čítanka – s.42 – čtení s porozuměním


LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA 4.-8.1.2021

4.B ČJ 4-8-.1.2021.pdf

DISTANČNÍ VÝUKA 11.-15.1.2021

4.B ČJ 11-15.1.2021.pdf

Učivo 3. týden 18.-22.1.2021


4.B ČJ 18-22.1.pdf

Učivo 4. týden 25.-29.1.2021

4.B ČJ 25.-28.1.2021.pdf