14.10.2020

ČJ- str. 13 pády podstatných jmen, dodělali jsme v pracovním sešitě str. 8 cv. 10 a udělali jsme i cvičení 11.

ČÍTANKA - str. 14 odpověděli jsme si na všechny otázky, Přečetli jsme si říjen od Jiřího Havla a za DÚ máme modrý rámeček vpravo dole.

Dále jsme si připomněli čtenářský deník, který bude hotov hned po prázdninách.

15.10.2020

ČJ- SLOH, Vypůjčený mobil uč str. 14 celá strana, přečetli jsme a odpověděli na otázky, každý řekl svůj názor, dále mluvnice- str. 15 cv. 4 udělali samostatně a společně jsme si řekli, kde co patří a zdůvodnili.Dále jsme si přečetli v zeleném rámečku KONFLIKT a odpověděli na cvičení 5 na stejné straně.Pracovní sešit str. 8 cv. 12 máme na zítra na ráno - děti vypracují.

Pátek 16.10.2020

ČJ- pracovní sešit str. 8 cv.12, jsme si překontrolovali a doplnili, str. 9cv. 1, připomněli jsme si vyjmenovaná slova po B, velká písmena, název Města, slabiky. Dále jsme si zopakovali podstatná jména- rod, číslo, pád.


PODSTATNÁ JMÉNA- RODY.pptx
Urcujeme-pady-podstatnych-jmen.ppt

Ponděli 19.10.2020

ČJ- pracovní sešit str.9, celá strana. UČ str. 16- párové souhlásky, + cvičení 8 a 9. ústně.

ČÍTANKA- do sešitu čítanky si napíšete ze str. 8 , kdo byl Ivan Blatný a kdo je to lyrik a jaký je rozdíl mezi lyrickou a epickou básní.

VY_32_Inovace_3192_Parove_souhlasky.pptx
Rozkazovaci_zpusob.pptx
Casovani_sloves_-_zpusob_rozkazovaci.pptx

Středa 21.10.2020

ČJ- učebnice str. 17 cv. 11, 13 a 14- ústně- procvičování- PÁROVÉ SOUHLÁSKY

ČÍTANKA- str. 14-15, kdo je Jiří Trnka a kdo je Jan Čarek- napsat do čítankového sešitu, nebo čtenářského deníku ze zadu. Přečetli jsme si – str.15-16. V učebnici- Listopad, Podzim a Tolik podzimu.

Čtení rodičům přes víkend PRO ODPOČINEK str.16-17 Abeceda podzimu.


Čtvrtek 22.10.2020

ČJ- uč str. 19 cv. 19- předpony, pracovní sešit str.11 cv.8.

Čj- SLOH- adresa, popis jízdního kola.

PREDPONY_VY_VY.ppt
Koren_slova- pracovní list.doc
Slova_pribuzna.doc

Pátek 23.10.2020

ČJ- Lv- pohádka- co právě čtu, jaké jsou oblíbené filmové pohádky mé rodiny.

Pondělí 2.11.2020

ČJ- pracovní sešit str.18, celá strana. Prezentace.

SLOH- ČJ- str. 18 Středověký spor+ rámečky a cv. 16, dále doplnění str.20 cv. 23.

Casovani_sloves_-_zpusob_rozkazovaci.pptx

Úterý 3.11.2020

ČJ- kniha str.22. taneční kroužek, opakování ě, bje, vje

bje pě.pptx
běbje, věvje.ppt
be-bje-ve-vje-vondalova.pptx

Středa 4.11.2020

Čj- procvičování – bje, pě, pracovní sešit str.12 celou stran

ČJ- osnova- učebnice str.23. cv.4. napsat do školního sešitu

Čtvrtek 5.11.2020

ČJ- procvičování hlásek, vyjmenovaná slova, pády- určení. Pracovní sešit str.1

ČJ- čítanka- str. 18-19, V mlze, Mlha v parku, Mráz, závěje./ vybrat si báseň a naučit zpaměti./ Zápis, kdo je Jitka Walterová str. 17, Ivo Štuka str.18.


Pátek 5.11.2020

ČJ- rozvička s Míšou, pracovní sešit str.13 cv. 2

Pondělí 9.11.2020

ČJ- pracovní sešit str.13 cv. 1 doplnit čísla do tabulky, str. 14 cv. 4, str. 15. Cv. 5, 6 a 7.

ČÍTANKA- kniha str. 18,19- práce s textem, odpovědi na všechny otázky ústně. Dú- zjistit co je to personifikace.

Úterý 10.11.2020

ČJ- kniha str.27,28, pracovní sešit str.16 cv. 8,9.

Středa 11.11.2020

Čj- procvičování – učebnice- slovní druhy str. 31, pracovní sešit str. 17 cv. 1.

ČJ- kniha čítanka str. 20-23- přečíst, napsat, kdo je Jaroslav Seifert, Christian Morgenstern

Čtvrtek 12.11.2020

ČJ- procvičování i,y- pracovní sešit str.17/2

Čj- sloh- pracovní sešit str. 14 cv.3

Pátek 13.11.2020

ČJ- rozcvička se jmény, dětská četba a čtenářský deník

Pondělí 16.10.2020

ČJ- pracovní sešit str.18 cv. 3, věta jednoduchá, souvětí.

ČÍTANKA- kniha str. 24,25- práce s textem, povídání o umění./ Klíč k umění/.

Středa 18.11.2020

Čj- učebnice str. 32- základní skladební dvojce, pracovní sešit str.19 cv. 5.

ČJ- kniha čítanka str. 25-26 přečíst Divadelní umění a odpovědět na otázky ústně, napsat co je cena Thálie do sešitu

ZAKLADNI_SKLADEBNI_DVOJICE.pdf

Čtvrtek 19.11.2020

ČJ- pracovní sešit str.19cv. 6- procvičování slovních druhů

Čj- sloh- V knihovně- uč .str. 30., přihláška str. 33

Pátek 20.11.2020

ČJ- pracovní sešit str. 19 cv. 7, učebnice str.32 cv. 9- ústně.

Pondělí 23.11.2020

ČJ- pracovní sešit str.20 cv. 8, učebnice str. 33 cv. 11- ústně, str. 35 – slovesa- časování

ČÍTANKA- str. 26-27.Čert a Káča- hlasité čtení.

Úterý 24.11.2020

ČJ- pracovní sešit str.20 cv. 9.

Středa 18.11.2020

Čj- SLOVESA , učebnice str.st. 35 cv. 17- ústně, pracovní sešit str.21 cv. 11.

ČJ- čítanka str. 27,28- přečíst pečlivě i zelené rámečky, odpovědět na otázky

Čtvrtek 26.11.2020

ČJ- učebnice str. 35- slovesa, cv 17- slovesné tvary, pracovní sešit str.21, cv. 12,13.

ČJ- sloh- Odkud to máš- učebnice str. 34- grafický údaj, citace.

slovesa-va-klad-a-procviatova-na-.pptx
Slovni_druhy.ppt

Pátek 27.11.2020

ČJ- Registrace čtenáře- učebnice str. 36

ČJ- měsíc prosinec- učebnice - opakování podstatných jmen- pád, rod, číslo.

Podstatná jména a jejich vzory str. 46-83.

ČJ- čítanka- Klíč k 21.století- str. 38-53.

Pondělí 4.1.2021- DV

ČJ- opakování podstatných jmen, pád, číslo, rod a vzory, kontrola pracovního sešitu do str.31.

ČÍTANKA- Jak řídit inženýra Křečka str. 44-46.

Úterý 5.1.2021

ČJ- pracovní sešit str.32, celá strana

Středa 6.1.2021

Čj- opakování sloves str. 35 učebnice, pracovní sešit str. str.33 cv. 5

ČJ- čítanka- Alenčiny narozeniny, Cestování v čase str. 47-50.

Čtvrtek 7.1.2021

ČJ- podstatná jm. rodu ženského- uč str.55, procvičování – pracovní sešit str. 33/6,7.

Čj- čítanka - Alenčiny narozeniny, Cestování časem- str.47-50.

DÚ- HLASITÉ ČTENÍ- Ztraceni v čase- str. 50-53.

Pátek 8.1.2021

ČJ- SLOH-učebnice str. 54- Nový žák + odpovědět na otázky pod textem.

Pondělí 11.1.2021

ČJ- UČEBNICE str. 57 cv. 10- procvičování rodu a vzoru ústně, pracovní sešit str. 34 cv. 8.

ČJ- čítanka str. 54, Kouzelná dobrodružství

Úterý 12.1.2020

ČJ- telefonní rozhovor- ukázka, pracovní sešit str. 34 cv. 9,10.

Středa 13.1.2021

Čj- pracovní sešit str. str.34 cv. 10b, str. 35 cv. 1,

ČJ- čítanka- str. 55-57- Poklad piráta Brixe.

Čtvrtek 14.1.2021

ČJ- pracovní sešit str.35 cv. 3, procvičování a opakování.

DÚ- str. 63 cv. 9.- písemně do sešitu.

Čj- čítanka - HLASITÉ ČTENÍ- str. 58-60.- Pirátství, Kdo se stal pirátem?, Pirátská loď.

Pátek 15.1.2021

ČJ- SLOH-učebnice str. 62 Vánoce dělají s lidmi divy + odpovědět na otázky pod textem.

Pondělí 18.1.2021

ČJ- hrajeme kolotoč, procvičování rodu středního a ženského ústně

ČJ- čtení- vyprávění o knihách, které čteme.

Úterý 19.1.2020

ČJ- pracovní sešit str. str.37 cv. 6,7.

Středa 20.1.2021

Čj- opakování základní skladební dvojce, pracovní sešit str 38/10, str. 39 cv. 11.

ČJ- čítanka str. 60, Zakopaný poklad- vyprávění

Čtvrtek 21.1.2021

ČJ- podmět a přísudek- zákl.sklad dvojce- pracovní sešit - dokončení str. 38-39.

Čj- učebnice str. 58- Mariovi rodiče-povídání o textu, odpovědi na otázky pod textem.

Pátek 22.1.2021

ČJ- učebnice- záznamník str.61 celá strana- mluvení, předvedení