Odevzdání čtenářského deníku (2 knihy za pololetí) do 20.1.2021 - buďto ofotit a poslat mejlem, nebo donést osobně do školy - každou středu do 15 hodin či jiný den dle domluvy.


Učivo 18.-22.1

PONDĚLÍ:

 • zopakování vyjmenovaných slov po M

 • pracovní sešit FRAUS str. 38 cv. 8 a str. 37 cv. 4

 • učebnice str. 53 cv. 10 - vybrat vhodné slovo, písemně do sešitu českého jazyka - domácí

 • LIT: čítanka str. 75 - přečíst a zodpovědět na otázky

ÚTERÝ:

 • učebnice str. 53 cv. 8 - ústně

 • pracovní sešit FRAUS str. 41 cv. 3

 • DÚ pracovní sešit FRAUS str. 41 cv. 1

STŘEDA:

 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, Z

 • pracovní sešit FRAUS str. 33 cv. 7 - rozdíl mezi tvarem slova a slovem příbuzným s vyjmenovaným slovem

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 41 cv. 2 a str. 42 cv. 4

 • LI: čítanka str. 77 - přečíst a zodpovědět na otázky

PÁTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 42 cv. 5 - ve větách potom musíš použít úplně všechna slova a vzniknou dvě smysluplné věty

 • SLOH - pracovní sešit FRAUS str. 30 cv. 12 - rozdělení na úvod, stáť a závěr ti pomůžou jednotlivé odstavce. Vždycky si řekni, o co v odstavci šlo a zkus to jedním, či dvěma slovy charakterizovat.

Učivo 11.-15.1

PONDĚLÍ:

 • vyjmenovaná slova po M - učebnice str. 51 a 52 - přečíst několikrát po sobě

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 36 cv. 1 (nezapomeň na pod úkol) a cv. 2 - vypsali jsme si jen podstatná jména

 • na bakaláře vložen materiál k tisku - kartičky s vyjmenovanými slovy - kdo může tak vytisknout, či se pro to můžete stavit do školy, kdo potřebuje

 • na středu umět prvních 7 vyjmenovaných slov, na pátek zbytek

 • LIT: - čtení z učebnice str. 44 - Nádražní - odpovědět na otázky a z čítanky str. 70 - přečíst

ÚTERÝ:

 • vyjmenovaná slova po M

 • učebnice str. 51 cv. 5 - ústně

 • pracovní sešit FRAUS str. 36 cv. 2 a 3 - dodělat vše

 • DÚ - pracovní sešit FRAUS str. 35 cv. 18

STŘEDA:

 • pracovní sešit FRAUS str. 37 cv. 5 - jen doplnit měkké tvrdé i a y a za DÚ vymyslet věty se slovesy (jsou tam 3 slovesa)

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 37 cv. 6

 • učebnice str. 52 - podívej se na dvojice slov - mýt vs. mít, ,my vs. mi, mýval vs. míval, mýlí se vs. milí

 • ústně v učebnici str. 52 - první žárovka, odůvodni si význam slova

 • DÚ pracovní sešit FRAUS 38 cv. 7 - nezapomeň na podúkol - vypsat vhodné dvojice

 • LIT: - čítanka str. 72 - přečíst a odpovědět na otázky

PÁTEK:

 • opakování vyjmenovaných slov po M a dvojice slov, kdy píšeme i měkké a tvrdé y

 • do sešitu vymyslet věty s následujícími slovy my-mi, mýt-mít (můžete použít jiný tvar)

 • SLOH: učebnice str. 50 - Sportovní - přečíst a zodpovědět na otázky

 • zopakovat slova podřazená vs. nadřazená, synonyma vs. antonyma, slova lichotivá vs. hanlivá

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 38 cv. 9 a 10

Učivo 4.1-8.1

PONDĚLÍ:

 • zopakování podstatných a přídavných jmen - každý řekl, co dostal na Vánoce - přídavné jméno s podstatným jménem např. chlupaté ponožky, zelené kolo aj.

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 25 cv. 15 - doplnění délek

 • zopakovat na zítra vyjmenovaná slova - Z, L, B

ÚTERÝ:

 • opakování vyjmenovaných slov Z, L, B - co které slovo znamená, tvoření vět s vyjmenovanými slovy

 • rozdíl dvojic: lyže vs. líže, lýčený vs. líčený, lýčí vs. líčí, lysý vs. lísá, lyska vs. líska, nazývat se vs. nazívat se

 • luštění rébusu - 4 slova a vymyšlení 4 vět s těmito slovy (v každé větě jedno vyjmenované slovo) - písemně do školního sešitu

STŘEDA:

 • vyjmenovaná slova po B, rozdíl dvojic učebnice str. 46-47

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 34 cv. 13 a 14 v podúkolu vymyslet aspoň další 3 slova, která lze složit z písmen, která jsme doplnili

ČTVRTEK:

PÁTEK:

 • opakování vyjmenovaných slov

 • pracovní sešit FRAUS str. 35 cv. 17

 • SLOH: Dělení slov

a) slova neutrální

 • bez citového zabarvení

 • liška, hruška, pes, kočka, kalhoty aj.

b) slova lichotivá

 • kladné citové zabarvení

 • slova mazlivá, zdrobnělá

 • např. kočička, peřinka, tatínek, maminka, myšička, sluníčko aj.

c) slova hanlivá

 • záporné citové zabarvení

 • např. dědek, babka, barabizna, ženská, tlama aj.

Zápis do sešitu

Dělení slov

 • slova neutrální - např. liška, hruška, pes, kočka, kalhoty aj.

 • slova lichotivá - zdrobnělá, např. maminka, kočička aj.

 • slova hanlivá - např. psisko, dědek


Učivo 4.1-8.1

PONDĚLÍ:

 • zopakování podstatných a přídavných jmen - každý řekl, co dostal na Vánoce - přídavné jméno s podstatným jménem např. chlupaté ponožky, zelené kolo aj.

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 25 cv. 15 - doplnění délek

 • zopakovat na zítra vyjmenovaná slova - Z, L, B

ÚTERÝ:

 • opakování vyjmenovaných slov Z, L, B - co které slovo znamená, tvoření vět s vyjmenovanými slovy

 • rozdíl dvojic: lyže vs. líže, lýčený vs. líčený, lýčí vs. líčí, lysý vs. lísá, lyska vs. líska, nazývat se vs. nazívat se

 • luštění rébusu - 4 slova a vymyšlení 4 vět s těmito slovy (v každé větě jedno vyjmenované slovo) - písemně do školního sešitu

STŘEDA:

 • vyjmenovaná slova po B, rozdíl dvojic učebnice str. 46-47

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 34 cv. 13 a 14 v podúkolu vymyslet aspoň další 3 slova, která lze složit z písmen, která jsme doplnili

ČTVRTEK:

PÁTEK:

 • opakování vyjmenovaných slov

 • pracovní sešit FRAUS str. 35 cv. 17

 • SLOH: Dělení slov

a) slova neutrální

 • bez citového zabarvení

 • liška, hruška, pes, kočka, kalhoty aj.

b) slova lichotivá

 • kladné citové zabarvení

 • slova mazlivá, zdrobnělá

 • např. kočička, peřinka, tatínek, maminka, myšička, sluníčko aj.

c) slova hanlivá

 • záporné citové zabarvení

 • např. dědek, babka, barabizna, ženská, tlama aj.

Zápis do sešitu

Dělení slov

 • slova neutrální - např. liška, hruška, pes, kočka, kalhoty aj.

 • slova lichotivá - zdrobnělá, např. maminka, kočička aj.

 • slova hanlivá - např. psisko, dědek


rébusy.docx

Učivo 14.12-18.12

PONDĚLÍ:

 • vyjmenovaná slova po B - řekli jsme si, co které slovo znamená, učebnice str. 45

 • ústně učebnice str. 45 cv. 5 - hledej vyjmenovaná slova ve větě

 • pracovní sešit FRAUS str. 31 cv. 2

 • LIT: - čtení básní a hledání rýmů a počítání slok a veršů, poté zápis do sešitu co to je zosobnění

ÚTERÝ:

 • vyjmenovaná slova po B, pracovní sešit FRAUS str. 31 cv. 3, str. 32 cv. 4 a 5

 • DÚ - pracovní sešit FRAUS str. 32 cv. 6 - osmisměrka

STŘEDA:

 • pracovní sešit FRAUS str. 33 cv. 10 - rozdíl dobít (naplnit) vs. dobýt (zmocnit se něčeho)

 • DÚ pracovní sešit FRAUS str. 31 cv. 1

ČTVRTEK:

 • vyjmenovaná slova po B - dvojice slov - vysvětleno v učebnici str. 46

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 34 cv. 11, 12

 • LIT: čtení básní z čítanky a hledání zosobnění

PÁTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 33 cv. 9 - lidové písničky

 • poté do sešitu školního napsat: Vánoce a vymyslet 3 podstatná jména, 3 přídavná jména a 3 slovesa, která se vážou k Vánocům

Učivo 7.12-11.12

PONDĚLÍ:

 • vyjmenovaná slova po L - dvojice slov, kde můžeme psát I i Y, rozdíl naleznete v učebnici str. 40

 • pracovní sešit FRAUS str. 27 cv. 6, poté str. 28 cv. 9

 • LIT: zápis do sešitu: verš, sloka, rým

 • verš = jeden řádek v básni

 • rým = zvuková shoda hlásek na konci veršů

 • sloka = odstavec

 • poté pracovní list hledání rýmů - vloženo do bakaláře

ÚTERÝ:

 • pracovní sešit FRAUS str. 29 cv. 10 a 11

 • DÚ - učebnice str. 40 cv. 7 - písemně do sešitu

STŘEDA:

 • diktát a kontrola DÚ, vysvětlení opět rozdílných dvojic učebnice str. 40

 • DÚ učebnice str. 41 cv. 8 - prvních pět vět

ČTVRTEK:

 • písemně zbytek z učebnice str. 41 cv. 8 - písemně do sešitu

 • oprava diktátu

PÁTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 19 cv. 5, str. 30 cv. 12 - bez osnovy

 • SLOH: pracovní sešit FRAUS str. 24 cv. 12 a učebnice str. 38 - Zubařská - přečíst a zodpovědět otázky

 • v rámci hudební výchovy str. 23 cv. 6

Učivo 30.11-4.12

PONDĚLÍ:

 • pracovní list - vložen do dokumentů na Bakaláře - vyjmenovaná slova po Z, poté pracovní sešit FRAUS str. 26 cv. 3 - první dva zoubky, ten poslední je na vyjmenovaná slova po L

 • LIT. - Ve světě veršů - Pohádky snadno a rychle, O Sněhurce - čtení a rozbor, řekli jsme si i co jsou to odstavce

ÚTERÝ:

 • zopakovali jsme vyjmenovaná slova po Z - běhací diktát nanečisto, poté seznámení s vyjmenovanými slovy po L

STŘEDA:

 • pracovní sešit FRAUS str. 27 cv. 4

 • DÚ pracovní sešit FRAUS str. 28 cv. 7

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 27 cv. 5

 • DÚ pracovní sešit FRAUS str. 26 cv. 1

 • LIT: čtení a rozbor básní - Jdu cestou - necestou, Ježek, Lev, house a housenka, Sedm datlí - str. 57-59

PÁTEK:

 • opakování vyjmenovaných slov po L, běhací diktát

 • SLOH: slova nadřazená a podřazená, synonyma a antonyma - pracovní sešit FRAUS str. 20 cv. 6 dodělat, str. 24 cv. 9 a 10

Učivo 23.-27.11

PONDĚLÍ:

 • pracovní sešit FRAUS str. 21 cv. 9, poté jsme procvičovali vyjmenovaná slova po Z online:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-1-uroven/424

 • SLOH - učebnice str. 29 cv. 12, našli jsme si v textu přímou řeč a poté jsme si zkusili napsat do sešitu osnovu k tomuto článku

ÚTERÝ:

 • pracovní sešit FRAUS str. 17 cv. 10, poté pracovní sešit str. 20 cv. 6 – jen doplnit a seřadit dle abecedy! Podúkoly uděláme v rámci slohu!

STŘEDA:

 • pracovní sešit FRAUS str. 17 cv. 12 a 11

ČTVRTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 25 cv. 13 – odůvodnit co a proč píšeme

 • LIT. - čítanka str. 50-51 – přečíst a zodpovědět otázky

PÁTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 25 cv. 16 a str. 26 cv. 2, poté online test

 • SLOH: přečíst znova článek v učebnici na str. 29 cv. 12, poté pracovní sešit str. 19 cv. 4

Učivo 16.-20.11

PONDĚLÍ:

 • vyjmenovaná slova po Z, pracovní sešit FRAUS str. 22 cv. 2, 3 a 4. Opakovat neustále vyjmenovaná slova po Z! BRZY, JAZYK. NAZÝVAT SE, RUZYNĚ

 • LIT. - čítanka str. 46-47 – přečíst a zodpovědět na otázky

STŘEDA:

 • vyjmenovaná slova po Z, pracovní sešit FRAUS str. 23 cv. 5 – ústně si odůvodni proč píšeme měkké nebo tvrdé i, y, pracovní sešit FRAUS str. 24 cv. 11

ČTVRTEK:

 • učebnice str. 35 cv. 12 – ústně, poté pracovní sešit FRAUS str. 23 cv. 7 – odůvodni si, co a proč píšeme

 • LIT. - čítanka str. 48-49 a přečetli jsme si i básničky ze str. 54 – Pojďme si hrát, Noty a Pohádka naruby

PÁTEK:

 • pracovní sešit FRAUS str. 23 cv. 8 – rébus, a poté opakování tvrdé a měkké souhlásky pracovní sešit FRAUS str. 21 cv. 10, nadále opakovat vyjmenovaná slova po Z

 • SLOH – pracovní sešit FRAUS str. 19 cv. 3, poté si každý zkusil sestavit svojí osnovu k úterý, kdy byl státní svátek

Učivo 9.-13.11

PONDĚLÍ:

 • kontrola předložek z pátku, určení i dalších slovních druhů pracovní sešit MALÝ str. 29 cv. 5, poté opakování ú a ů. Řekli jsme si, že ú se píše i po předponách např. zúčastnit se (odtrhneme ú a zůstane nám účastnit se – je to předpona, proto píšeme ú). Pak pracovní sešit FRAUS str. 16 cv. 8

 • LIT. čítanka str. 42 – přečíst a odpovědět na otázky

ÚTERÝ:

 • ČJ – opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

DĚ, TĚ, NĚ

 • píšeme háček nad e – děda, těsto…

BĚ, PĚ, VĚ

 • slyšíme vjenec – píšeme věnec

MĚ – slyšíme mně – píšeme mě – město….

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme2.htm

 • učebnice čj str. 30 cv. 15 ústně a poslední 4 věty písemně: začínáme větou Na záho…..

STŘEDA:

 • opakování druhy vět, pracovní sešit FRAUS str. 16 cv. 9 – stihli jsme jenom doplnit znaménka, seřadit věty a první pod úkol – určit druhy vět

ČTVRTEK:

 • dodělali jsme pod úkoly z pracovního sešitu FRAUS str. 16 cv. 9 a poté jsme zopakovali psaní s ě – pracovní sešit FRAUS str. 20 cv. 8

 • LIT. – čtení z čítanky str. 43-45

PÁTEK:

 • obojetné souhláska pracovní sešit FRAUS str. 6 cv. 7, str. 22 cv. 1

 • přes víkend naučit vyjmenovaná slova po Z

 • vyjmenovaná slova nalezneme v učebnici str. 34 a pozor i na slova:

nazývat (jmenovat) vs. nazívat (od zívat únavou)

brzy vs. brzičko (maličko…koncovky ičko)

 • SLOH - Přímá řeč

 • učebnice str. 27 vysvětlení.

Maminka řekla: „Ukliď si prádlo!“

„Pojď domů!“ řekl tatínek.

 • poté pracovní sešit FRAUS str. 18 cv. 2 a str. 8 cv. 12 a do sešitu napsat 2 věty s přímou řečí

Učivo 2.-6.11

PONDĚLÍ:

 • druhy vět, uč. str. 22 – modrý rámeček, poté každý zkusil říct větu – tázací, oznamovací, přací a rozkazovací. Pracovní sešit FRAUS str. 15 cv. 7 a poté str. 5 cv. 5

 • LIT. - čítanka str. 38-39 – přečtení a zodpovězení otázek

ÚTERÝ:

 • opakování druhu vět ze včerejška, online cvičení https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/druhy_vet1.htm do sešitu žáci psali, o jakou větu se jedná (nemusíte opisovat celé věty, pouze zkratkami – T – tázací věta atd.), poté jsme si pod sebe napsali číslice 1, 2, 5, 7 – jedná se o slovní druhy a ke každému slovnímu druhu jsme vymysleli aspoň jedno slovo. Pak nové téma: Spojky – zkoušeli jsme spojit ústně tyto dvě věty: Dneska budu doma. Venku prší. Pak pracovní sešit MALÝ – str. 30 cv. 1

STŘEDA:

 • druhy vět – učebnice str. 25 cv. 1 – druhá hvězdička, ústně jsme si řekli, o jakou větu se jedná. Poté každý zkusil říct nějakou spojku a zopakovali jsme si to co spojka je. Prac. sešit MALÝ str. 30 cv. 2 a str. 31 cv. 3

ČTVRTEK:

 • učebnice str. 16 cv. 13 a 16 – ústně párové souhlásky – zdůvodnit, co dané slovo znamená a co bychom tam doplnili, poté velký pracovní sešit FRAUS str. 7 cv. 11, pak jsme si zopakovali znova spojky prac. sešit MALÝ str. 31 cv. 4

 • LIT. čítanka str. 40-41 – čtení a zodpovězení na otázky

PÁTEK:

 • pracovní sešit MALÝ – spojky str. 31 cv. 5 a opakování předložek pracovní sešit MALÝ str. 29 cv. 5 a 6, poté online test párové souhlásky

 • SLOH: Téma: Vypravování – seznámení s vypravováním:

Slohový útvar seznamující s nějakým příběhem nebo dějem. S vypravováním se setkáme např. v povídkách, pohádkách, románech, komiksu...

Osnova vypravování:

1) ÚVOD - seznámení s místem a postavami vyprávění

2) STAŤ

 • Zápletka

 • Stupňování

 • Vyvrcholení děje

 • Rozuzlení

3) ZÁVĚR – ukončení vyprávění

 • přečtení bajky v čítance str. 23, Liška a čáp a poté vyplnění v pracovním sešitě FRAUS str. 18 cv. 1 – ke každému obrázku napsat, zda je to úvod, stať nebo závěr a jednou větou charakterizovat, co se tam vlastně stalo.

 • poté jsme zkusili ústně danou osnovu aplikovat na pohádku: O perníkové chaloupce

Učivo 19.-23.10.

PONDĚLÍ:

 • slova příbuzná - uč. str. 19 – žlutý rámeček, slova tvarově podobná – uč. str. 21 – zelený rámeček, pracovní sešit FRAUS str. 13 – vše

 • LIT. - čtení z čítanky str. 34-35 – Paleček krále Jiřího

ÚTERÝ:

 • slova příbuzná, tvary slov, prac. sešit. st. 14 cv. 4 – podúkoly budeme ještě dodělávat, budeme se tomu i více věnovat

www.mojecestina.cz/article/2013100502-tvar-slova-nebo-pribuzne-slovo

STŘEDA:

 • slova příbuzná a tvary slov - dodělali jsme v pracovním sešitě na str. 14 cv. 4, řekli jsme si různé tvary slov slova: lavice, škola, řekli jsme si co je to kořen, předpona a přípona - uč. žlutý rámeček str. 20

ČTVRTEK:

 • kořen slova, prezentace slova příbuzná hledání kořene (materiál použit z internetových stránek odkaz níže), pracovní sešit str. 15 cv. 5, křížovka str. 11 cv. 7

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

PÁTEK:

 • kořen slova, pracovní sešit str. 15 cv. 6, poté str. 6 cv. 9 – žáci si i vybarvili obrázky

 • LIT. - čtení z čítanky - Pohádka str. 36

Učivo 12.-16.10 - slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, předložky a slovesa, párové souhlásky, ú a ů

Pondělí:

 • pracovní sešit MALÝ str. 21 cv. 9 - vyhledat podstatná jména, přídavná jména a slovesa, str. 21 cv. 7, str. 10 cv. 8

Úterý:

 • zopakujte si ú, ů – pracovní sešit FRAUS str. 9 cv. 2 a poté si zopakujte psaní velkých písmen – str. 5 cv. 4 – napište do rámečku psacím písmem cedulky

Středa:

 • zkontrolovali jsme učivo ze včerejška, každý musel říct podstatné jméno rodu ženské, mužského a středního

Čtvrtek:

 • Pracovní sešit MALÝ – str. 28 cv. 1, str. 29 cv. 3 - předložky

 • LIT. – čtení Město moudrosti str. 30-31

Pátek:

 • pracovní sešit MALÝ – str. 29 cv. 4 – řekli jsme si slovní druhy u všech slov

 • Křížovka prac. Sešit FRAUS – str. 7 cv. 10

 • SLOH – čtení text v učebnici str. 15 – Lev berberský, po přečtení odpovědět na otázky v pracovním sešitě str. 12 cv. 10, 11

Učivo 5.-9.10 - párové souhlásky

pracovní sešit FRAUS str. 10 cv. 4, 11 cv. 8, str. 4 - vše, str. 9 cv. 1 a 3