ČESKÝ JAZYK 2.D

Učivo 4.1 - 8.1.2021

 • Plynulé čtení se skupinami dě, tě, ně

 • Plynulé čtení se skupinami bě, pě, mě, vě

 • Doplňovací cvičení

 • Pokračování v psaní - písanka

Učivo 11.1 -15.1.2021

 • Opakování učiva z 1.pololetí

 • Sluchové rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek

 • Písanka pro 2. ročník- nácvik psaní

LEDEN

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14.-23.10.2020

Učivo 5.-9.10.2020

 • Rozlišování a čtení nové hlásky a písmena Č, B

 • Určování hlásky na začátku a na konci slova

 • Čtení nových písmen + osvojení psaní

 • Psaní nových a známých písmen, slov

 • Čtení slov a vět s těmito písmeny

Učivo 14.-16.10.2020

 • Písmeno Z a Ž - vypracuj pracovní list PL 1

 • Písmeno Z a Ž - vyhledej v textu a zakroužkuj písmeno Z a Ž - PL 2

 • Slabikář (kopie) str. 84 čtení

Učivo 12.-13.10.2020

 • Rozlišování a čtení písmena Z, Ž

 • Určování hlásky na začátku a na konci slova


PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

Učivo 19.10 - 23.10.2020

 • PO- Slabikář str.84 zopakuj si a přečti si článek

 • ÚT- Vypracuj pracovní list PL 3 ke slabikáři str.84

 • ST- Písanka II. str. 3-4, procvičuj si psaní

 • ČT- Pracovní list PL 4 str.35/cv.1 vybarvi obrázky na hlásku Ž

 • PÁ- Pracovní list PL 4 str.35/cv.2 vybarvi obrázek s písmenem Ž

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

ČESKÝ JAZYK PL 1.docx

Učivco 2.11 - 6.11.2020

 • PO – pracovní list 5 str. 48 vybarvi obrázek podle návodu + písanka II. str. 5 procvičuj si psaní (malé psací i)

 • ÚT – slabikář str. 62: přečti si tři sloupečky + písanka II. str. 6 (malé psací u)

 • ST - slabikář str. 62 přečti si čtyři sloupečky + písanka II. str. 7 (malé psací u, ú, ů) nezapomínej na čárku a kroužek

 • ČT – slabikář str. 62 – zopakuj si čtení. Vyber si jedno slovo z textu a utvoř krátkou větu.

 • – vypracuj pracovní list 6 ke slabikáři

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

Pracovní list ke slabikáři 2.docx

Učivo 9.11. - 13.11.2020

 • PO – slabikář str. 89 zakroužkuj písmena Ř a přečti si článek: prvních šest řádků (3x)

 • ÚT – slabikář str. 89 zopakuj si čtení: prvních šest řádků (2x) + vypracuj pracovní list 7

 • ST – slabikář str. 97 zakroužkuj písmeno G a přečti si článek: prvních šest řádků (3x)

 • ČT – slabikář str. 97 přečti si článek: prvních šest řádků (3x) + vypracuj pracovní list 8

 • PÁ – vypracuj pracovní list 9 a vybarvi si obrázek

PRACOVNÍ LISTY A DALŠÍ MATERIÁLY

Pl 7 SLABIKÁŘ.doc
PL Á G.doc