ČESKÝ JAZYK - 14.10.2020

Pracovní sešit str. 10/cv. 6: pracuj podle toho, jak jsou za sebou písmena v abecedě. Abecedu najdeš v učebnici na str. 17.

Pracovní sešit str. 10/cv. 7: doplň počáteční písmena ve jménech (ve jménech píšeme na začátku velká písmena). Potom jména seřaď podle abecedy - pomocí čísel.

Pracovní sešit str. 10/str. 11/cv. 8: seřaď názvy ptáků podle abecedy, čísla zapiš do rámečků.

Písanka str. 4: opiš říkanku.

ČESKÝ JAZYK - 15.10.2020

Pracovní sešit str. 11/cv. 9: text je zašifrovaný, otevři si učebnici na str. 17, kde najdeš abecedu. Správné písmeno je v abecedě vždy o jedno místo před těmi napsanými v šifře.

Pracovní sešit str. 12/cv. 1: skládej roztrhaná slova, útržky, které k sobě patří, vybarvi stejnou barvou. Slova napiš, očísluj podle abecedy.

Písanka str. 5: opiš věty.

ČESKÝ JAZYK: - 16.10.2020

Pracovní sešit str. 12 / cv. 1 - skládej slova z útržků, každé slovo vybarvi jinou barvou, slova napiš a pomocí čísel seřaď podle abecedy.

Pracovní sešit str. 12 / cv. 2 - doplň dny v týdnu, označ číslicí jak jdou dny v týdnu za sebou.

Pracovní sešit str. 12 / cv. 3 - odpověz na otázky.

Čítanka: str. 26 / Jedeme na výlet.

Písanka str. 6 - piš číslice.

ČESKÝ JAZYK – 19.10.2020

Pracovní sešit str. 13 / cv. 4 - přečti si text na cihlách, na řádcích pod nimi škrtni, co není správně.

Pracovní sešit str. 13 / cv. 5 - odděl čarou slova ve větách, doplň vhodné znaménka na konci vět.

Učebnice str. 16 / cv. 10 - najdi slova, která jsou napsaná chybně. Správně napsaná slova opiš do sešitu.

Čítanka: str. 22 / Pipi má narozeniny. Přečti text nahlas, odpovídej na otázky pod článkem.

Písanka str. 8 - piš O, o. Slova začínající na o.

ČESKÝ JAZYK - 20.10.2020

Pracovní sešit str. 14 / cv. 6 - tvoř a napiš věty tázací podle slov z nabídky.

Pracovní sešit str. 14 / cv. 7 - Tvoř a napiš věty rozkazovací.

Pracovní sešit str. 14 / cv. 8 - Spoj věty s panáčky, vybarvi.

ČESKÝ JAZYK - 21.10.2020

Pracovní sešit str. 15 / cv. 9 - urči druhy vět, pomůže ti učebnice na str. 23

Pracovní sešit str. 15 / cv. 10 - seřaď věty v příběhu správně.

Čítanka: str. 23 Návštěva

Písanka: str. 10

ČESKÝ JAZYK – 22.10.2020

Učebnice - str. 22 / cv. 7 - vytvoř věty podle obrázků,

Učebnice str. 22 /cv. 8 - doplň do vět slova z nabídky, věty napiš do sešitu.

Čítanka: str. 24 Červená karkulka.

ČESKÝ JAZYK – 23.10.2020

Učebnice str. 24 / cv. 9 - vyprávěj podle zadání, tvoř věty oznamovací.

Učebnice str. 24 / cv. 10 - tvoř věty rozkazovací.

Učebnice Str. 24 / cv. 11 - urči druh vět.

Učebnice Str. 24 / cv.12 -tvoř věty přací.

ČESKÝ JAZYK – 2.11.2020 - 6.11.2020

Český jazyk - učebnice str. 26, pracovní sešit str. 16, 17, 18.

Čítanka str. 22.

Písanka str. 11, 12.

ČESKÝ JAZYK 09. 11. 2020 / 13. 11. 2020

Pondělí - učebnice str. 28 (Slova významem nadřazená, podřazená), pracovní sešit str. 19 – doplň slova významem podřazená (napiš názvy dětských časopisů podle obrázku, opiš polévky z jídelního lístku). Čítanka str. 29 – hlasité čtení s porozuměním. Písanka 1 – str. 12.

Úterý - učebnice str. 29 – pojmenuj obrázky slovem nadřazeným. Piš do sešitu.

Středa – učebnice str. 30 – pracuj podle zadání. Čítanka str. 29 – hlasité čtení. Písanka 1 – str. 13.

Čtvrtek – učebnice str. 31 – pracuj podle zadání. Diktát slov.

Pátek – opakování a procvičování probraného učiva Slova významem nadřazená, podřazená.


DISTANČNÍ VÝUKA 16. 11. 2020 / 20. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK:

Pondělí - učebnice str. 32 (čtení s porozuměním, antonyma). Čítanka str. 34 – hlasité čtení s porozuměním. Písanka 1 – str. 14 – G, g, Q, q.

Úterý – STÁTNÍ SVÁTEK

Středa – učebnice str. 33 – antonyma, pracovní sešit – str. 20.

Čtvrtek – učebnice str. 34 – synonyma.

Pátek – opakování a procvičování probraného učiva (antonyma, synonyma). Čítanka str. 34, písanka str. 15.