Český jazyk 1. C

ŘÍJEN

Učivo 5.-6.10.2020

 • opakování velká tiskací písmena, malá tiskací písmena

 • procvičování jemné motoriky -vodorovné krátké a dlouhé čáry

 • přepis tiskacího textu/slova a věty/ v ŽA

 • Vyvození a nácvik čtení M,m

 • Vyvození a nácvik slabik MA,MO,MI,MU,ME

Učebnice: Živá abeceda, Písanka-uvolňovací cviky, přiložené pracovní listy

Učivo 12.-13.10.2020

 • Vyhledávání písmen -opakování - pracovní sešit

 • Určování slabik, čtení- práce s kartičkami


Učivo 14.-16.10.2020

 • Opakování čtení str.12 /Živá abeceda/

 • Uvolňovací cviky-šikmé čáry

 • Opakování čtení PL str. 17 cv.2

 • Opakování čtení PL str.17 cv.3

 • Opakování čtení str.17 cv.4

 • Čtení /Živá abeceda / vyvození slabik LA LI LE LU LO

I.C čtení L,l, čtení slabik Živá abeceda.pdf
I.C uvolňovací cviky-šikmé čáry.pdf
I.D čtení str.17,18-PL písmeno L,l.pdf

Učivo 19.-23.10.2020

 • ŽA str 14 Písmeno S,s

 • Vyvození S,s-čti písmeno a obrázky s písmenem s

 • Uvolňovací cviky str.22/PL/

 • ŽA Psaní- velké a malé tiskací S,s, přečti třetí řádek str.14

 • PL 25-vybarvi všechna S- hnědou pastelkou

 • PL 25 -vybarvi obrázky ,kde slyšíš S

 • ŽA str.15 SLABIKY

 • čtení slabik dle obrázků SO,SE,SI,SU,SA

 • ŽA str.15 čtení slabik na řádcích

 • ŽA str. 15 přepis písmen do políček

čj-UVOLŇOVACÍ CVIKY STR.22.pdf
Vyvození slabik SASO,SE,SI,SA.SU,PŘEPIS PÍSMEN.pdf
PL čtení písmeno S,s.pdf
čj pl Č.25,VYBARVENÍ DLE PÍSMENE s.pdf

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

1.B cj pl3.pdf
1.B cj pl1.pdf
1.B cj-ža1.pdf
1.B cj pl5.pdf
1.B cj-ža2.pdf
1.B cj-ža3.pdf
1.B cj5.pdf
1.B cj4.pdf
1.B cj3.pdf
1.B cj2L.pdf
1.B cj2.pdf
1.B cj1S.pdf
1.B cj1.pdf
1.B cj-ža5.pdf
1.B cj-ža4.pdf

Distanční výuka 9.-13.11.2020 Učebnice: Živá abeceda /kopie/, Písanka II /kopie/

ŽA str.16 nácvik čtení

str. 16 doplňování tiskacích písmen

str.17 přečíst názvy věcí a doplnění slabik

str.17 doplnění slabik tiskacích písmen

str.17 doplnění slov do rámečků tiskacím písmem

Písanka II

str. 3,5,7 obtahování psacích písmen-uvolňovací cviky

DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

I.B a I.C psaní u,i,e 9.-13.11..pdf
I.B a I.C čtení a psaní č.7,9.-13.11..pdf

Učivo 3. týden (16.-20.11)

 • živá abeceda - strana 10-15 (m,l,s)

UČIVO 4. týden (23.11-27.11.2020)

 • čtení

 • Opakování samohlásek A E I O U /Živá abeceda/

 • Opakování spoluhlásek M L S P

 • Vyvození T,t čtení ŽA str.18

 • Vyvození slabik TU TO TE TA str. 19 /Živá abeceda/

 • Přepis tiskacích slabik a slov STR.19

 • Přepis tiskacích slov/vět do tabulek str. 19

 • psaní /Písanka ke Slabikáři 1/

 • Psaní u,ú,ů,i,í, str. str. 4,5


PROSINEC

Učivo 1. týden (30.11 - 4.12.2020)

 • čtení

 • Opakování spoluhlásek M L S P T

 • Živá Abeceda str.18

 • Slabiky TU TO TE TA str. 19 ,slova, věty/Živá abeceda/

 • Písanka k ŽA - omalovánky,cvičení k písmenu P,T

 • psaní

 • Písanka II psaní s,t-uvolňovací cviky


Učivo 2. týden (7.12-11.12.2020)

 • čtení

 • Opakování slabik MA,LA,SA,PA,TA

 • čtení slov a vět z tabule-společné čtení

 • ŽA str.18

 • Slabiky TU TO TE TA str. 19 ,slova, věty/Živá abeceda/

 • Procvičování psacích písmen

 • Písanka II psaní ,t-uvolňovací cviky


Učivo 3. týden (14.12-18.12.2020)

 • čtení

 • Opakování slabik MA,LA,SA,PA,TA

 • čtení slov a vět z tabule-společné čtení

 • práce s kartičkami slabik

Živá abeceda

 • Opakování TU TO TE TA str. 19 ,slova, věty/Živá abeceda/

 • Vyvození J,j , Y,y

 • Slabiky JA,JO,JE,JI,JU

 • Písmeno Y ve slově

 • Písanka 1 ke Slabikáři –psací t a slabiky


LEDEN

Učivo 1. týden (4.-8.1.2021)

Český jazyk /učebnice Živá abeceda /

 • čtení

 • Opakování slabik MA,LA,SA,PA,TA ,JA

 • Yvození Y,y, čtení slabik a slov s ypsilon / ŽA/

 • práce s kartičkami slabik

 • Opakování TU TO TE TA,JA,JE,JU,JA JI,slova, věty/Živá abeceda/

 • Písmeno Y ve slově

 • Písanka 1 ke Slabikáři –psací t a slabiky


Učivo 2. týden 11.1.-15.1.2021

Český jazyk /učebnice Slabikář, Písanka ke Slabikáři /

 • čtení

 • Opakování slabik MA,LA,SA,PA,TA ,JA

 • Opakování TU TO TE TA,JA,JE,JU,JA JI,slova, věty/Živá abeceda/

 • Písmena M,T,L,S čtení slov a vět

 • Písanka str.4,str.5Učivo 3. týden 18.-22.1.2021

 • čtení

 • Opakování slabik MA,LA,SA,PA,TA ,JA

TU TO TE TA,JA,JE,JU,JA JI,slova z tabule

 • Písmena opakování -M,T

 • Nácvik L,S čtení slov a vět str.12,13,14,15

 • Písanka str. 14,15,16,17


Učivo 4. týden 25.-29.1.2021

 • Český jazyk /učebnice Slabikář, Písanka ke Slabikáři cvičná písanka, Písanka II /-

 • čtení

 • Opakování čtení ze Slabikáře str 12,13,16,17

 • Nácvik čtení psacích a tiskacích malých písmen a slabik

 • Písanka str. 16,17,18,19