ČESKÝ JAZYK 1. B

ŘÍJEN

Učivo – týden: 14.10.-23.10.2020 - DISTANČNÍ VÝUKA

Český jazyk 14.10.2020

 • pracovní sešit živá abeceda strana 14, cvičení 2

 • pracovní list


ČJ prac.list č.1.pdf

Český jazyk 15.10.2020

 • pracovní list

ČJ prac.list č.2.pdf

Český jazyk 16.10.2020

 • živá abeceda - strana 14, cvičení 5

ČJ prac.list č.3.pdf

Český jazyk 19.10.2020

 • živá abeceda - strana 10 - číst

 • pracovní list

ČJ prac.list č.4.pdf

Český jazyk 20.10.2020

 • živá abeceda - strana 11 - číst


ČJ prac.list č.5.pdf

Český jazyk 21.10.2020

 • písanka II. - strana 10,11

 • pracovní list

ČJ prac.list č.6.pdf

Český jazyk 22.10.2020

 • pracovní list

ČJ prac.list č.7 a 8.pdf

Český jazyk 23.10.2020

 • čtení písmen a slabik - živá abeceda

 • pracovní list

ČJ prac.list č.7 a 8.pdf

LISTOPAD

DISTANČNÍ VÝUKA 2.-6.11.2020

1.B cj4.pdf
1.B cj-ža1.pdf
1.B cj1S.pdf
1.B cj-ža2.pdf
1.B cj-ža3.pdf
1.B cj2L.pdf
1.B cj pl5.pdf
1.B cj5.pdf
1.B cj pl1.pdf
1.B cj pl3.pdf
1.B cj2.pdf
1.B cj-ža5.pdf
1.B cj-ža4.pdf
1.B cj3.pdf
1.B cj1.pdf

Distanční výuka 9.-13.11.2020 Učebnice: Živá abeceda /kopie/, Písanka II /kopie/

ŽA str.16 nácvik čtení

str. 16 doplňování tiskacích písmen

str.17 přečíst názvy věcí a doplnění slabik

str.17 doplnění slabik tiskacích písmen

str.17 doplnění slov do rámečků tiskacím písmem

Písanka II

str. 3,5,7 obtahování psacích písmen-uvolňovací cviky


DISTANČNÍ VÝUKA 9.-13.11.2020

ČJ Živá abeceda ll.pdf
Uvolňovací cviky I.pdf
Uvolňovací cviky ll.pdf
ČJ Živá abeceda.pdf
ČJ Živá abeceda l.pdf

Učivo od 16.-20.11.2020

 • Živá abeceda L,l,S,s - čtení slabik a slova z nich složená

 • Písanka l,s,p

Učivo od 23.11 - 27.11.2020

 • Živá abeceda P,p - čtení slabik a slova z nich složená

 • Písanka p,t

PROSINEC

Učivo 1.týden (30.11-4.12.2020)

 • Živá abeceda - J,j, Y,y

 • Čteme slabiky, slova

 • Písanka - e, i

 • Barevné úlohy z češtiny - písmeno T, Y

Učivo 2. týden (7.-11.12.2020)

 • Živá abeceda - kartičky (slabiky, slova) - tvoříme věty

 • Písanka - u, e

 • Barevné úlohy z češtiny - U

Učivo 3. týden (14.-18.12.2020)

 • Živá abeceda - tvoříme slova, věty

 • Písanka - m,t

 • kartičky (slabiky, slova) - tvoříme věty

LEDEN

Učivo 1. týden (4.1-8.1.2021)

 • Slabikář po str.14

 • Písanka 1 po str.17

 • Čteme podle obrázkové osnovyUčivo 2.týden (11.1.-15.1.2021)

 • Slabikář po str. 20

 • Písanka 1 ke Slabikáři po str. 23

 • Opis, přepis slabik, slov, vět