Předměty vyučované na škole

Kliknutím na tlačítko vybraného předmětu se dostanete k výukovým materiálům pro jednotlivé třídy.
Obsah je členěn na jednotlivé týdny školního roku, ve kterých se učivo probírá.

Materiály slouží k opakování, prohloubení a procvičení probraného učiva.

Pokud se žák z jakéhokoliv důvodu nedostaví do výuky, využívá tyto materiály k samostudiu.

Povinné předměty jsou vybarveny tmavě.

Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vybarveny světle.