Předškoláček

V letošním školním roce 2020/2021 vám milí rodiče a budoucí prvňáčci nabízíme předškoláka online, tak se bavte. Těšíme se na vás již v září.


Předškoláček je součástí projektu "Společně to zvládneme" realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.


Slovo ředitele školy:

Ukázka českého jazyka

Uvítání předškoláčků:

Ukázka matematiky

Český jazyk

Jak se bavit češtinou a co všechno by měl předškolák umět…

Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.

Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Zároveň je podstatné cvičit s dítětem správné sezení při práci u stolu.

Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku. Dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

10 dovedností pro základní školu:

  • motorika

  • kreslení (znalost základních barev)

  • sebeobsluha

  • společenská pravidla

  • pravo - levá orientace

  • zraková paměť

  • sluchové dovednosti

  • rytmika

  • správná výslovnost

  • vyprávění

Mgr. Jaroslava Šinkorová


Matematika

Jak se bavit matematikou

V předškoláku společně určujeme množství a říkáme si tvary. Snažíme se zorientovat v časoprostorových pojmech, třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru a velikosti). Také se snažíme orientovat v prostoru, co je nad, pod, vedle a v. Rovněž si děti osvojují správný úchop tužky a dovedou mluvit příběh ve větách. Nezapomenutelnou součástí jsou pracovní listy, které děti motivují.

Mgr. Eva Obodová

Cvičení říkadlo - zajíc.pdf
grafomotorika - pomoz kytičce.docx
Píseň - Medvědí trápení.pdf
cvičení říkadlo Ježek.pdf
Najdi oříšek.pdf
vybarvi obrázek podle pokynů - první, poslední.docx
Domácí zvířata.pdf
Roční období.pdf
MA- barevné.pdf
Počítáme květiny a píšeme čísla.pdf
počty 5.pdf
Jarní hra s kostkou.docx
MA-tvary.pdf
MA-prac.listy čb.pdf
Počítáme.pdf
vybarvi obrázek podle symbolů - Medvěd.pdf
vybarvi obrázek podle symbolů - Sova.pdf
počty - 1-4 zjíc a mrkvička.pdf
Počítáme 1-5 žabička, stříhání, přiřazování.docx

Ukázka anglického jazyka 1

Ukázka anglického jazyka 2

Anglický jazyk 1

V angličtině se učíme formou hry. Součástí každé lekce jsou písničky a říkanky.

Velká zábava pro děti je tanec a různé typy aktivit, například divadlo. Výuka je založena na učení se jednotlivých slov a slovních spojení. Naše úžasné učebnice podporují hravost dětí.

Děti se nenápadnou formou učí nové věci ze světa, který je obklopuje. Naše lekce angličtiny povzbuzují touhu po objevování. Malí objevitelé se těší na to, co je čeká příště.


https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 (preschool learning-colours)

https://supersimple.com/song/red-light-green-light-carls-car-wash/ (red-green)

https://supersimple.com/song/red-yellow-green-blue/ (red-yellow-green- blue)

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk (Let´s go to the zoo song -animals)

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 (body parts song: head and shoulders)

Mgr. Pavel Johanna


Anglický jazyk 2

Při výuce anglického jazyka pro předškoláky využívám především metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích žáčka. Výborně funguje učení v kontextu s činnostmi, které jsou dětem přirozené a blízké. Proto zapojuji do výuky pohádky, říkanky, hádanky, písničky, které děti rády napodobují, a tím si tak nepřímo osvojují nové hlásky a zvuky. Dalšími důležitými složkami při výuce cizího jazyka jsou pohyb, pozorování, poslouchání, opakování a mluvení.

Pro opakování probraných slovíček se mi velmi dobře osvědčil tzv. omalovánkový sešit, ve kterém si děti vybarvují obrázky seskupených podle tematických celků.

K žáčkům uplatňuji individuální přístup.


https://www.veselerozpravky.sk/…ee/

Eva Foltinová

Naše školní družina

Jak se v naší škole stravujeme

A už jen slíbená veselá tečka na závěr: