Předškoláček

V letošním školním roce 2020/2021 vám milí rodiče a budoucí prvňáčci nabízíme předškoláka online, tak se bavte. Těšíme se na vás již v září.


Předškoláček je součástí projektu "Společně to zvládneme" realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.


Slovo ředitele školy:

Ukázka českého jazyka

Uvítání předškoláčků:

Ukázka matematiky

Český jazyk

Jak se bavit češtinou a co všechno by měl předškolák umět…

Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.

Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Zároveň je podstatné cvičit s dítětem správné sezení při práci u stolu.

Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku. Dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

10 dovedností pro základní školu:

  • motorika

  • kreslení (znalost základních barev)

  • sebeobsluha

  • společenská pravidla

  • pravo - levá orientace

  • zraková paměť

  • sluchové dovednosti

  • rytmika

  • správná výslovnost

  • vyprávění

Mgr. Jaroslava Šinkorová


Matematika

Jak se bavit matematikou

V předškoláku společně určujeme množství a říkáme si tvary. Snažíme se zorientovat v časoprostorových pojmech, třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru a velikosti). Také se snažíme orientovat v prostoru, co je nad, pod, vedle a v. Rovněž si děti osvojují správný úchop tužky a dovedou mluvit příběh ve větách. Nezapomenutelnou součástí jsou pracovní listy, které děti motivují.

Mgr. Eva Obodová

Cvičení říkadlo - zajíc.pdf
grafomotorika - pomoz kytičce.docx
Píseň - Medvědí trápení.pdf