Turistický kroužek ŠD 1

Umístění kroužku

budova Halasova

Vedoucí kroužku:

Bc. Iveta Paulíková i.paulikova@zssalounova.cz 721 883 871

Ing. Jarmila Makúchová
j.makuchova@.zssalounova.cz 597 359 347


Akce kroužku