Školská rada

Školská rada zvolená na období leden 2018 - prosinec 2020 má šesti členné složení:


předseda: Richard Čermák - zástupce obce


členové: Mgr. Lucie Herzová - zástupce obce

Mgr. Kamil Naščak - rodič

Ing. Jarmila Makúchová - pedagog

Mgr. Martin Černý - pedagog

Andrea Sivaková - rodič

Kontakt: rcermak@vitkovice.ostrava.cz

Hlavní náplní práce Školské rady je zefektivnění provozu školy, kontrola hospodárnosti a nakládání s přidělenými prostředky, prohloubení spolupráce mezi obcí, školou a rodiči žáků.

Jednaci_rad ŠR.pdf

Schůze školské rady ve školním roce 2020/2021:

  • pondělí 19. 10. 2020, 14:00 hodin