Metodik prevence

Práce metodika prevence má zaměření na prevenci a intervenci sociálně patologických jevů, podporu školního a třídního klimatu,

metodici prevence.docx