Kariérové poradenství

Kariérový poradce na budově Šalounova,
zaměření na přípravu k dalšímu studiu a volbu povolání:

Ing. Eva Nyklová
e.nyklova@zssalounova.cz
721 988 417

Konzultační hodiny:
(prosíme, v zájmu zvýšení kvality poskytnutých služeb
se objednejte telefonicky)

Středa: 13:00 - 14:30

na základě telefonické domluvy je možný i jiný termín


Kariérový poradce na budově Halasova,
zaměření na přípravu k dalšímu studiu a volbu povolání:

Ing. Jarmila Makúchová
j.makuchova@zssalounova.cz
597 359 347

Konzultační hodiny:
(prosíme , v zájmu zvýšení kvality poskytnutých služeb
se objednejte telefonicky)

Pondělí: 12:00 - 14:00

na základě telefonické domluvy je možný i jiný termín


Střední školy se budou prezentovat podle okresů v předem určených dnech (viz níže) v době od 10:00 do 18:00 hodin na platformě ZOOM -
https://veletrh-skol.msk.cz/.

Také poradci IPS pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě budou připraveni po celou dobu Veletrhu zodpovídat dotazy žáků a jejich rodičů.

Termíny ONLINE Veletrh SŠ MSK 2021.pdf
ONLINE Veletrh středních škol MSK 2020-2021 - informace Ř ZŠ.docx

Vycházející žáci mají možnost přímo se propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line schůzek (Teams/Meets…). Portál nyní zobrazuje i poměrně zásadní informace jako inspekční zprávy škol, výsledky u státních maturit apod. Pro letošní deváťáky je to poslední šance, kdy se mohou alespoň virtuálně potkat s více školami v jeden čas na jednom místě a mezi nimi si vybrat. Burza v Ostravě proběhne13. ledna 2021.

Od nového roku je portál rozšířen o zásadní informace především pro rodiče:

  1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se zobrazují všechny školy z okresu (zdroj dat: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/) včetně jejich oborů. Registrované školy mohou s žáky v době výstavy přímo komunikovat přes Teamsy.

  2. Inspekční zprávy. U všech škol jsou k náhledu jejich inspekční zprávy (zdroj dat: portál České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy).

  3. Výsledky státních maturit. U všech maturitních oborů jsou k dispozici výsledky školy u státní maturity za posledních 5 let (zdroj dat: CERMAT https://vysledky.cermat.cz/). (Na portále budou zveřejněny nejpozději 12.1.2021.)

Portál naleznete na adrese https://burzaskol.online (kde jsou i informace k termínu a času jednotlivých výstav).


Opavská zemědělka - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škole

Publikace ke stažení – zde.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=XE8vxAdqfyU

Odkazy na živé vysílání 9. ledna (10 - 13h) zde:

Arnošt Klein - ředitel školy (připojit se přes Google Meet) meet.google.com/uyu-jowv-izs
(lze využít i telefonický hovor či WhatsApp 736 765 533)

Václav Schreiber- vedoucí náboru a marketingu (připojit se přes Google Meet)
meet.google.com/aei-urbp-ghj
(lze využít i telefonický hovor 733 595 523)

Jiří Zapletal - zástupce školy (připojit se přes Google Meet) meet.google.com/bgy-djcd-niw

hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škol

Den otevřených dveří pro všechny obory naší školy (maturitní i učební) se bude konat online ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 15 hodin ve třech vstupech s možností online komunikace. Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách školy https://www.sshsopava.cz/dod/

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka,- den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škol

Zahraniční_stáže_SŠSS.pdf

online Den otevřených dveří na se koná dne 13. ledna 2021 od 16 do 17 hodin na www.ssss.cz.

Co vše na online DOD zažijete?

  • Úvodní slovo ředitelky školy

  • Představení školy našimi žáky

  • Představení oborů - Služby cestovního ruchu, Hotelový a restaurační provoz, Management v gastronomii, Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář

  • Informace infotýmu + odpovědi na otázky rodičů, zájemců o studium

  • Prostor pro otázky na vedení školy

Více informace k DOD najdete na https://www.ssss.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri/.

Gymnáziu Hello - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škol

Virtuální Den otevřených dveří na Gymnáziu Hello proběhne v těchto termínech:(vždy středa a čtvrtek: 15:00- 16:00) - kapacita je omezená, pokud se vám v daný čas nepodaří připojit, je zřejmě plno a využijte prosím jiný termín: 18. 11., 19. 11., 25. 11.,
26. 11., 2. 12., 3. 12. 2020

Den otevřených dveří (bude aktivní v dané termíny) zde: https://videovsude.cz/webapp/conference/hellodod

Přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziu. Začínají on-line. 24. 11. 2020 a poté až do změny situace (přechod na prezenční formu a pozdější začátek) - v tuto chvíli vždy v úterky 14:00 - 15:45)

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škole

Školu můžete navštívit v pátek 11. 12. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 12. 12. od 9:00 do 12:00 (proběhnou v malých skupinách a za dodržení všech hygienických opatření). Další dny připravujeme na leden.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=T6dILcjn404&feature=youtu.be

2020_letak.pdf

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

http://www.ssp-klimkovice.cz/


Klimkovice prezentace_školy.pptx

AGEL - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škole

OV_1_2021_pozvánka_online_prohlidka_A4.pdf
OV_1_2021_pozvánka_individualni_prohlidka_A4.pdf

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. - den otevřených dveří - on-line forma a odkaz na videa a materiály o škole

On-line den otevřených dveří, kde bude žákům blíže představena AHOL – Střední odborná škola, se uskuteční on-line v aplikaci MS Teams ve středu 9. 12. 2020 v čase od 16. do 18. hodin.

Prezentace školy se v rámci projektu BurzaŠkol.Online uskuteční ve dnech 7. a 9. 12. 2020, a to vždy v čase od 8. do 12. hodin a od 18. do 21. hodin pod následujícím odkazem: https://burzaskol.online/skola/296.

Možnost seznámit se s naší školou předem nabízí web www.naahol.cz, kde budou také odkazy pro připojení k on-line dni otevřených dveří.

Ostrava Student a Job 2020.pdf
leták pro ZŠ_DOD SŠTD Ostrava-Vítkovice.pdf
Plakát A4 SŠTD Ostrava-Vítkovice.pdf
Brožura SŠTD Ostrava-Vítkovice.pdf
SPŠeiOstrava-pozvánka-Dny-otevřených-dveří.pdf

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Aktuální informace MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Informace MŠMT k termínům talentových zkoušek v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění a Gymnázium se sportovní přípravou ve školním roce 2020/2021: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy

DŮLEŽITÉ+TERMÍNY+2021.pdf

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Atlasy škol s přehledem všech středních škol v Moravskoslezském kraji jsou k vyzvednutí u kariérového poradce školy (z důvodu nemoci pouze na budově Šalounova). Pokud si je rodič sám nevyzvedne, budou předány žákům ihned po zahájení výuky ve škole.

V Atlase škol jsou uvedeny všechny nezbytné informace týkající se volby oboru, školy, přihlášek na střední školu i zápisových lístků.

Podrobnější informace dostanou zákonní zástupci vycházejícího žáka na třídní schůzce v měsíci listopadu nebo při osobní konzultaci, kterou je nutné předem telefonicky objednat (doporučujeme, aby se jednání zúčastnil s rodičem i samotný žák).

Doporučujeme před jednáním pročíst s žákem informace a vyzkoušet si některé z aplikací připojených na konci stránky.

Kariérové poradenství na škole vychází ze standardních činností kariérového poradenství stanovených vyhláškou č. 197/20016 Sb. v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Těžiště práce kariérového poradce spočívá v průběžné činnosti poradenské, informační a metodické:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků

· Individuální i skupinová šetření k volbě studia a zaměstnání, poskytování informací a konzultací o možnostech studia na SŠ žákům i jejich zákonným zástupcům s ohledem na osobní a studijní předpoklady žáků

· pomoc při vyplňování přihlášek, jejich kontrola a administrativní zpracování

· zajišťování dostatku informací o možnostech studia a zaměstnání – ve spolupráci se středními školami a s IPS ÚP Ostrava,
metodika práce s programem Můj život po škole a dalšími programy poskytujícími informace o profesním uplatnění

· poskytování informací o přípravných kurzech na přijímací zkoušky

· pro případné zájemce zajištění přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na studijní obory

· aktualizace webové stránky s informacemi kariérového poradce

· diagnosticko-poradenská činnost - poskytování informací a konzultací žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

· ve spolupráci s třídními učiteli - získávání a zpracování informací o volbě povolání a zájmu žáků

· spolupráce se zástupci středních a vysokých škol, potenciálními zaměstnavateli, úřadem práce a dalšími, organizace workshopů, exkurzí, návštěvy ve Dnech otevřených dveří, Živá knihovna povolání, Burza středních škol, Fajna dílna, …

· spolupráce s poradenskými zařízeními (zejména PPP Ostrava, SPC, IPS ÚP Ostrava, apod.) při zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy

· poskytování konzultací žákům i jejich rodičům a pomoc při řešení problémů studijních, kázeňských, prospěchových, osobních apod., pomoc při zajišťování kontaktu s odbornými poradenskými centry, spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy, účast na třídních schůzkách 8. a 9. tříd

2. Vedení portfolia žáků ve vztahu k volbě povolání

· koordinace vyučujících různých předmětů při realizaci kariérového poradenství žákům

· podpora prohlubování sociální interakce žáků – příprava akcí ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogy

3. Další vzdělávání v oblasti VP

· semináře pro KP k problematice volby povolání

· vzdělávání se v oblasti kariérového poradenství

· samostudium

Plánované aktivity pro školní rok

· Živá knihovna povolání – Svět techniky
· Příprava informačních materiálů o možnostech studia na střední škole
· Seznámení žáků s možnostmi dalšího studia, profesního uplatnění
· Exkurze
· Konzultace k volbě SŠ s vazbou na možnosti uplatnění na trhu práce
· Konzultace k volbě povolání pro žáky, pro rodiče žáků
· Dny otevřených dveří
· Nabídka studia na SŠ – náborové návštěvy zástupců SŠ – vycházející žáci
· Přehled zaměstnání
· Individuální a skupinová práce – kariérní růst žáka
· Práce s Atlasem škol, vyplňování přihlášek na SŠ, pomoc s odvoláním
· Aplikace “Můj život po škole” , “Regio Advisor”
· Beseda – IPS ÚP Ostrava – vycházející žáci

Aplikace k testování kompetencí
pro další studium a kariéru:

REGIO-ADVISOR.CZ

SALMONDO.CZ

MUJZIVOTPOSKOLE.CZ

EMIERO.CZ

www.infoabsolvent.cz/Profitest


Informace k volbě střední školy
a budoucího povolání:

infoprokarieru.cz

nsp.cz (národní soustava povolání)

www.stredniskoly.cz/seznam-skol/moravskoslezsky-kraj/

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz