Školské poradenské pracoviště

Podporu a péči žákům poskytuje úplné školské poradenské pracoviště se dvěma místy výkonu, v budově Šalounova a Halasova.

Budova Šalounova

vedoucí pracoviště / výchovný poradce,
zaměření na výchovné aspekty ve vzdělávání:
Ing. Eva Nyklová
721 988 417
e.
nyklova@zssalounova.cz

metodik prevence,
zaměření na prevenci sociálně patologických jevů a intervenci:

Mgr. Martin Černý
736 764 041
m.cerny@zssalounova.cz

školní psycholog,
školní depistáž, pomoc a metodická podpora:
Mgr. Marek Hrtoň
722 958 960
m.hrton@zssalounova.cz

speciální pedagog,
zaměření na vzdělávací aspekty:
Mgr. Alexandra Potoková
736 764 041
a.potokova@zssalounova.cz

kariérový poradce,
zaměření na přípravu k dalšímu studiu a volbu povolání:
Ing. Eva Nyklová
721 988 417
e.nyklova@zssalounova.cz

Budova Halasova

vedoucí pracoviště / výchovný poradce,
zaměření na výchovné aspekty ve vzdělávání:
Ing. Jarmila Makúchová
597 359 347
j.
makuchova@zssalounova.cz

metodik prevence,
zaměření na prevenci sociálně patologických jevů a intervenci:
Mgr. et Mgr. Lucie Pustějovská
773 181 609
l.pustejovska@zssalounova.cz

školní psycholog,
školní depistáž, pomoc a metodická podpora:
Mgr. Jakub Škrov
597 359 347
j.skrov@zssalounova.cz

speciální pedagog,
zaměření na vzdělávací aspekty:
Mgr. et Mgr. Alexandra Potoková, DiS.
736 764 041
a.potokova@zssalounova.cz

kariérový poradce,
zaměření na přípravu k dalšímu studiu a volbu povolání:
Ing. Jarmila Makúchová
597 359 347
j.
makuchova@zssalounova.cz