UŽITEČNÉ ODKAZY

Školní DUMy 

servery se školskou tematikou
www.msmt.cz
www.csicr.cz
www.e-gram.cz
www.skoly.cz
www.uiv.cz
www.ceskaskola.cz
www.bakalari.cz
ucitelskenoviny.cz 

Pedagogicko psychologická poradna            www.ppp-ostrava.cz
Psychologická pomoc - Linka důvěry            www.help-psych.cz
Renarkon, o. p. s. - protidrogové centrum     www.renarkon.cz/home.php 

Úřad městského obvodu Ostrava-Vítkovice  www.vitkovice.mmo.cz
Statutární město Ostrava                               www.mmo.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje          www.kr-moravskoslezsky.cz 


výukové materiály
ABAKU  https://abaku.cz   metodiky  https://abaku.cz/metodika-a-didaktika

přijímací testy na střední školu  www.scio.cz  svetgramotnosti.cz
Comments